Nedjelja, 16 lipnja, 2024
NaslovnicaMOZAIKKulturaUdruga Kačić započela arheološka istraživanja prostora oko crkve sv. Liberana

Udruga Kačić započela arheološka istraživanja prostora oko crkve sv. Liberana

Udruga za istraživanje, promicanje i zaštitu kulturne baštine Makarskog primorja i Zabiokovlja Kačić provela je ovog tjedna prvu fazu arheološkog istraživanja prostora okolo crkve sv. Liberana u Podgori. Izvođač radova bio je ARHEORAD j.d.o.o. za arheološka istraživanja i usluge. Voditelj istraživanja bio je arheolog Tomislav Jerončić, a voditeljica projekta arheologinja Jelena Glamać iz Udruge Kačić.

Sukladno financijskim sredstvima, i u skladu s rješenjem Konzervatorskog odjela u Splitu, provedena su kraća arheološka istraživanja. Odlučeno je da će se u prvoj fazi istraživanja ukloniti dio zemljanog nasipa i utvrditi položaj zidova. Zapadno od crkve sv. Liberana otvorena je sonda od cca 40 m2. Pronađena su dva masivna zida, ukupne dužine oko 15 metara, te dva poprečna zida dužine oko 2 metra. Pronađeni su i loše očuvani ostaci žbukane podnice. Odnosi zidova stratigrafski još uvijek nisu jasni, a pokretnog arheološkog materijala zasad nema, izuzev nešto malo kostiju pomiješanih sa zemljom, međutim van grobnog konteksta. Za konkretniju interpretaciju pronađenih arheoloških struktura, u drugoj fazi istraživanja, biti će potrebno proširiti i produbiti zahvat iskopa, da bi se utvrdilo da li je riječ o ostacima stare župne crkve Svih Svetih, i/ili pak nekih drugih arheoloških struktura.

Naime, prema predaji i arhivskim izvorima, na području okolo crkve sv. Liberana, nalazila se stara podgorska župna crkva Svih Svetih, prvi put spomenuta 1603. godine u matičnoj knjizi župe Podgora, no smatra se da je sagrađena u 14. / 15. stoljeću. Ista je oštećena u razornom dubrovačkom potresu 1667. godine. Početkom 60-ih godina 18. stoljeća, crkva je bila u lošem i ruševnom stanju, stoga je odlučeno da se stara župna crkva sruši, a njen građevinski materijal iskoristi za izgradnju nove barokne crkve u Sridi Sela, na čijoj gradnji su mještani dobrovoljno radili.

Egzaktna lokacija srednjovjekovne i ranonovovjekovne faze crkve Svih Svetih, nije sasvim poznata. Jedina istraživanja prije ovih, bila su pokrenuta 1991. godine od strane Ane Kunac, arheologinje i bivše ravnateljice Gradskog muzeja Makarska, no prekinuta su u samom početku zbog ratnih zbivanja. Ipak zahvaljujući tadašnjem površinskom dizanju nasipa manjeg obima, i pronađenim dijelovima zidova, bilo je jasno da se na ovoj poziciji nalazi arhitektonska struktura čiju je funkciju, značaj i arheološki kontekst potrebno dalje arheološki istražiti, a u budućnosti i turistički valorizirati i prezentirati.

Projekt je financijski podržan sredstvima Općine Podgora, TZ Podgora, privatnom donacijom i vlastitim sredstvima – kazuju iz Udruge Kačić.
MD/foto Udruga Kačić 

- Oglas -