Utorak, 5 prosinca, 2023
NaslovnicaMAKARSKATRI, ČETIRI, SAD Plan za upravljanje pomorskim dobrom: umjesto licitacije prednost ima...

TRI, ČETIRI, SAD Plan za upravljanje pomorskim dobrom: umjesto licitacije prednost ima ranije zaprimljeni zahtjev

Od 6. svibnja na snazi je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2022. godinu. Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2022. godinu utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Makarske kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Danom stupanja na snagu počinje teći rok od 30 dana za podnošenje zahtjeva za koncesijska odobrenja. Novost u odnosu na prijašnje godine je da ove godine neće biti licitacije niti raspisivanja javnog poziva za podnošenje zahtjeva.

Naime, u slučaju da se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja, a svi zahtjevi zadovoljavaju propisanim uvjetima, više se ne provodi javno nadmetanje (licitacija) kao dosadašnjih godina. Po preporuci resornog ministarstva i Županije Splitsko-dalmatinske, od ove godine će prednost u tom slučaju imati ranije zaprimljeni zahtjev, računajući od dana objave Plana na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Makarske.

Također od ove godine više neće biti raspisivan ni javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, već će se zahtjevi podnositi u roku od 30 dana od objave Plana na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Makarske.

Plan upravljanja pomorskim dobrom dostupan je na mrežnim stranicama Grada Makarske i oglasnoj ploči Grada.

Na čelu Vijeća za koncesijska odobrenja je SDP-ov vijećnik Frane Filipetti, a u Vijeću su i Jakov Lovreta, također SDP-ov vijećnik te Ani Šoštarić iz užeg savjetodavnog gradonačelnikova tima.

M.D./foto M.D.

- Oglas -