Utorak, 28 studenoga, 2023
NaslovnicaRIVIJERATučepiSTRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA Općina Tučepi se vodi kao destinacija više kategorije

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA Općina Tučepi se vodi kao destinacija više kategorije

Općina Tučepi donijela je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma.

Radi se o strategiji za razdoblje od 2018.do 2023.godine, a njen osnovni cilj je definiranje nove razvojne vizije, strateških smjernica turističkog razvoja, definiranje novih elemenata marketinških spleta i definiranje ključnih razvojnih projekata koji su u funkciji postizanja ciljeva turističkog razvoja.

Strateški cilj je “Općina Tučepi kao turistička destinacija više kategorije”, a sve to kroz više vidova selektivnog turizma. To su zdravstveni, agro ruralni, eko turizam, te nautičku turizam.

M. D. /foto M. D.

- Oglas -