Subota, 2 prosinca, 2023
NaslovnicaAKTUALNOPRAVILNIK NA SAVJETOVANJU Do proljeća kičaste reklame "lete" iz stare gradske jezgre,...

PRAVILNIK NA SAVJETOVANJU Do proljeća kičaste reklame “lete” iz stare gradske jezgre, a onda su na redu staklenici i klime

Od danas je na javnom savjetovanju, zaključno s 19.ožujka, Odluka o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske.

Grad Makarska napokon je dobio nacrt prijedloga odluke koja propisuje oznake, uređaje i urbanu opremu koja se postavlja na javnim površinama ili na drugim mjestima koji su vidljivi s površina javne namjene te utječu na komunalni red unutar područja kulturno povijesne cjeline grada Makarke. Također ovaj akt definira zone na području stare gradske jezgre, na kojima se na propisani način mogu postavljati pojedine vrste oznaka, uređaja i urbane opreme, kao i način izdavanja odobrenja za postavljanje oznaka, uređaja i urbane opreme.

Detalje odluke možete pogledati u samom dokumentu čiji smo link postavili u samom tekstu, a kratkom analizom pojasnit ćemo neke najzanimljivije stavke koje će bitno promijeniti izgled grada.

Kao što je najavljeno, zabranjeno je i ostakljivanje i na bilo koji drugi način ograđivanje štekata. Rok za uklanjanje plastenika i staklenika je do konca 2023.godine. Isti je rok propisan i za uklanjanje klima uređaja.

– Svi do sad postavljeni uređaji iz prethodnog stavka moraju se ukloniti s uličnih pročelja.
Preporuča se korištenje pokretnih klima uređaja i sustava bez vanjske jedinice, sa
minimalnim intervencijama na pročeljima zgrada i elementima pročelja, stoji u čl.25.

Nije jedino jasno misli li se zaista samo na pročelja, ili i na bočne dijelove zgrade koji često jednako upadaju u obzor.

I tende i suncobrani moraju biti u jednoj boji koja će se propisati dizajnerskim rješenjem. Podsjetimo da nakon pravilnika slijedi javni poziv za urbanu opremu te će se rješenje ugovoriti s prvonagrađenim autorom. Kako će to izgledati, dakle, još uvijek se ne zna.

Ni suncobrani ni tende ne smiju imati sponzorske oznake, nego samo jedan natpis objekta, i to na tzv.zavjesi odnosno donjem dijelu tende koji ne smije biti veći od 20 centimetara.

Nadalje, zabranjuje se umjetno cvijeće, a “živo” se cvijeće mora održavati i njegovati. Pitari u kojima je zasađeno cvijeće mogu biti samo od prirodnih materijala kao što je kamen, terakota, beton, metal i slično.

Zabranjeno je i vješanje robe koja pokriva izgled pročelja zgrada, a što se tiče bankomata, smiju biti samo na zgradama koje nisu registrirane kao pojedinačno kulturno dobro. Za njihovo postavljanje definirani su uvjeti. Činjenica je da je gradska jezgra kulturno dobro kao cjelina, ali zabrana ide samo za objekte s pojedinačnom zaštitom kao što je, primjerice, hotel Porin ili palača Tonoli.

Zanimljivo je da će nakon usvajanja odluke, koja bi mogla biti na sjednici Vijeća zajedno sa općom sistemtizacijom kroz koji dan, u roku od 30 dana morati biti uklonjene sve druge reklame osim one najdecentnije. Ako bude prijepora oko toga koja ostaje, odredit će komunalni redari.  Dakle, prvo “lete” kičaste reklame, dok primjena većine ostalih korekcija ide tek do kraja ove ili kad se radi o ozbiljnijim zahvatima, do kraja iduće godine. Takav je postupak, naime, sve do izrade dizajnerskog rješenja, a onda se uklanja i ona najdecentnija reklama.

Sami gabariti štekata određuju se prema granicama zgrade, što znači da bi, po toj logici, neki kafići morali izbacivati stolove.

Kako bilo, propisane su i visoke kazne koje se kreću od 500 do 10 tisuća kuna, s tim da je većina prekršaja obuhvaćeno visokom kaznom od 5000 do 10000.

Ivona Ćirak

- Oglas -