Petak, 14 lipnja, 2024
NaslovnicaAKTUALNOOd danas vrijedi zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru, evo kolike su...

Od danas vrijedi zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru, evo kolike su kazne

Od danas (1.lipnja) pa do 31.listopada na snazi će biti zabrana loženja vatre na otvorenom, sukladno Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima Splitsko-dalmatinske županije.

Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, s naglaskom na: spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, šumskog raslinja i sl., zatim spaljivanje papira, smeća itd. U zabranu spadaju i improvizirani roštilji i gradele, kao i logorske vatre i sl.

Zabranjeno je i bacanje opušaka, šibica i drugih zapaljivih tvari na otvorene površine. Svaku pojavu vatre ili dima javite na broj 021636402 ili na 193.

Za izazivanje požara predviđene su visoke novčane kazne, kao i zatvorske. Prema Zakonu o zaštiti okoliša, fizička osoba koja izazove požar kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1990 do 19.900 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Za izazivanje požara iz nehaja kazna iznosi od 260 do 1990 eura.

U slučaju neprijavljivanja nastanka požara kazna iznosi od 130 do 1990 eura, a ako ne postupite prema planu zaštite od požara (ne pristupite otklanjanju neposredne opasnosti – gašenju požara – ili o tome ne obavijestite vatrogasce, policiju ili Centar 112), propisana kazna iznosi od 260 pa do 1990 eura.
MD/foto MD/ilustracija

- Oglas -