Subota, 24 veljače, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaOBAVIJEST RIBARIMA Od 16.rujna privremena obustava koćarenja

OBAVIJEST RIBARIMA Od 16.rujna privremena obustava koćarenja

Plaćena privremena obustava ribolova pridnenim povlačnim mrežama bit će proglašena u razdoblju od 16. rujna 2020. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2020. godine u 24:00 sata, obavjestila je ribare Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede. Obavijest se odnosi na obustavu ribolova u područjima ribolovnih zona C, D i E.

Kako piše morski.hr, iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

– dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku
– podzona E2.

Za navedeno je razdoblje moguće sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Osnovni uvjeti vezani za ribarsko plovilo su da ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu koćarskog ribolova, mora imati najmanje 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu (ukupno). Uz navedeno, ribarsko plovilo mora imati najmanje 10% ribolovne aktivnosti ili 60 ribolovnih dana ostvarenih u dijelu koćarskog ribolova u ribolovnim zonama C, D i E tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja.

Svi koji planiraju zatražiti potporu, dužni su o interesu za sudjelovanje obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem, najkasnije do početka privremene obustave odnosno do 16. rujna 2020. godine. Do istog roka i na isti način je potrebno poslati i obavijest o poziciji ribarskog plovila, ako plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji.

Napominjemo da upućivanje gore navedene obavijesti o sudjelovanju u privremenoj obustavi ne podrazumijeva podnošenje Zahtjeva za potporu, već će isti biti potrebno podnijeti putem pošte, na propisanom obrascu koji će biti dostupan na internet stranicama www.euribarstvo.hr, i to najkasnije do završetka obustave (zaključno sa 15. listopada 2020. godine).

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom razdoblje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Napominjemo da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali ne žele sudjelovati u dodjeli predmetne naknade, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti pravo na naknadu – piše morski.hr.

D.G.

- Oglas -