Četvrtak, 29 veljače, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaIZ MINISTARSTVA "Ako se ne provede natječaj u roku, briše se TZ."...

IZ MINISTARSTVA “Ako se ne provede natječaj u roku, briše se TZ.” Evo što još poručuju iz kabineta ministrice turizma:

Tijekom ovog tjedna trebao bi se raspisati natječaj za direktora odnosno direktoricu TZ-a Makarska. Najavljivalo se kako će ići danas, međutim, najočekivaniji natječaj još uvijek nije objavljen. U međuvremenu smo dobili odgovor iz Ministarstva turizma i sporta.

Ponovili su nam kako je Rješenjem od 31. kolovoza 2021. godine, kao osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice Grada Makarske u Upisnik turističkih zajednica, upisan predsjednik Zoran Paunović, a do izbora direktora TZG Makarske.

– Člankom 81. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19. i 42/20. – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, osim članka 22. stavaka 2. i 5., koji stupanju na snagu 1. siječnja 2022. godine. Člankom 22. stavkom 2. propisano je, da direktora turističke zajednice imenuje turističko vijeće na vrijeme od četiri godine, a stavkom 5 da do izbora direktora turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice obnaša predsjednik turističke zajednice.

Slijedom navedenog, Turistička zajednica Grada Makarske u obvezi je do 30. lipnja 2022. godine imenovati direktora turističke zajednice.

Prema članku 66. stavku 2. podtočki 8. Zakona, Ministarstvo turizma i sporta će donijeti rješenje o zabrani djelovanja turističke zajednice, ako turistička zajednica u roku iz članka 22. stavka 5. Zakona ne izabere direktora. Po pravomoćnosti toga rješenja Ministarstvo će brisati turističku zajednicu iz Upisnika turističkih zajednica (članak 75. stavak 1. Zakona), stoji u dopisu iz kabineta ministrice.

U nastavku se osvrću na naše pitanje može li se u roku provesti sva procedura.

– Mišljenja smo da Turistička zajednica Grada Makarske ima dovoljno vremena da u roku do 30. lipnja 2022. godine raspiše javni natječaj i provede postupak za izbor i imenovanje direktora turističke zajednice. Ukoliko isto ne provede podliježe zakonskim odredbama, kako je navedeno, poručuju.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -