Nedjelja, 10 prosinca, 2023
NaslovnicaMAKARSKAZavršen konačni prijedlog prostornog plana, odbačene primjedbe za Peškeru

Završen konačni prijedlog prostornog plana, odbačene primjedbe za Peškeru

Na stranicama Grada Makarska objavljeno je javno izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi o konačnom prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana te je spreman konačni prijedlog. Pristiglo je 19 primjedbi građana od kojih šest vezano za izabrani projekt uređenja Peškere.

Naime, pristiglo je pet primjedbi građana u kojima traže brisanje članka 88.b “jer se protive bilo kakvoj gradnji na Peškeri”. Po spomenutom članku, u zoni Peškera, uz rekreacijske i sportske sadržaje moguć je i smještaj zabavnih, kulturnih, manjih ugostiteljskih sadržaja bez smještajnih kapaciteta, manjih trgovačkih i uslužnih sadržaja, uređenje javnog parkovnog prostora, dječjih igrališta, staza i odmorišta.

Koeficijent izgrađenosti zone iznosi 0,20, a najveći GBP zone iznosi 2600 m2. Najveća katnost građevina iznosi P+1, bez podzemnih etaža. U zoni je moguće smještati paviljone, sanitarne čvorove, fontane, pozornice na otvorenom, postavljati spomen obilježja, skulpture, rasvjetu i sl. Naglašava se važnost rješavanja prometa u mirovanju te hortikulturnog uređenja zelenih površina autohtonim visokim i niskim zelenilom. Na rubnom sjevernom dijelu zone moguće je formiranje građevne čestice garaže sukladno uvjetima iz članka 163.a, stavaka 1., 2. i 5., čija se površina ne uračunava u koeficijent izgrađenosti i GBP zone.

Ove su primjedbe odbačene s obrazloženjem kako se nova mišljenja, prijedlozi i primjedbena izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu podnositi samo u vezi s dijelovima prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Naime, radi se o ponovljenoj javnoj raspravi, a u “odbijenici” se navodi kako se ova izmjena dogodila još prošle godine u lipnju. Nadalje objašnjavaju kako prenamjena predmetne zone u javnu zelenu površinu ne bi bila moguća ni da je primjedba u podnesena na prvi prijedlog prostornog plana. – Prenamjene prostora nisu predmet ovih izmjena i dopuna Plana.

Propisani urbanistički parametri za predmetnu zonu su umjereni i ostavljaju mogućnost za formiranje velikih zelenih površina, stoji u obrazloženju odbijanja primjedbe.

I Nezavisna lista Osejava (NLO) je uložila nekoliko primjedbi od kojih se jedna također tiče Peškere. I oni su tražili da se briše članak 88.b “jer smatraju da se istim omogućava gradnja ogromnih betonskih građevina koje bi imale negativne posljedice na okoliš, prirodnu ljepotu, kvalitetu života građana i doživljaj turista) i da se umjesto toga planira uređenje isključivo javnog/multifunkcionalnog gradskog parka.”

Unutar tog parka predlažu i eventualno određivanje komercijalnog sadržaja, u skladu s namjenom parka za rekreacijske i sportske sadržaje, kojim bi se pomirili gradski ekonomski (financiranje i održavanje parka) i javno-društveni interesi.
Nadalje, smatraju da je neozbiljno planirati gradnju javne garaže na području Peškere, s obzirom na postojeću neadekvatnu cestovnu infrastrukturu, te zbog bojazni da će se devastirati postojeća vizura i ogromna zelena površina. Primjedba je odbačena.

Inače, osim vezano za Peškeru, veći se dio primjedbi odnosio na zahtjeve u grafičkom dijelu, točnije, pretvaranje određenih zona u građevinske, no to nije u opisu ovih izmjena.

Primjedbe je uložio i gradonačelnik Zoran Paunović, te je dio uvažen, a drugi dio ne, iz razloga što nisu predmet ponovljene javne rasprave. Između ostalog tražio je da se ukine ograničenje maksimalne visine objekata iz kulture ili da se s 15 poveća na 19 metara. Tražio je i da se poveća koeficijent iskorištenosti za objekte socijalne skrbi s 1,5 na 1,7 te da se doda još jedna etaža uz suteren, podrum i dvije etaže. Ove su primjedbe odbijene.

Uz 19 primjedbi građana stigla su i tri mišljenja javnopravnih tijela.

U svakom slučaju, konačni prijedlog sada ide po pozitivno mišljenje u resorno Ministarstvo i na Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske mišljenje. Županija ne mora dati zeleno svjetlo, ali Ministarstvo mora, i tek nakon toga plan ide pred vijećnike.

S obzirom da se NLO usprotivio realizaciji planova aktualne gradske vlasti na Peškeri, pitanje je hoće li glasati za ili ipak protiv, no u osnovi nema političke prepreke za usvajanje plana, jer SDP sa Stjepanom Zelićem ima većinu. U praksi sve zavisi isključivo od mišljenja Ministarstva.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -