Utorak, 28 studenoga, 2023
NaslovnicaMOZAIKVlada dala suglasnost za eksploataciju ugljikovodika na sedam bušotina

Vlada dala suglasnost za eksploataciju ugljikovodika na sedam bušotina

lada je dala i suglasnost na ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na sedam istražnih polja. Procjenjuje se da će u 2020. godini prihod iznositi 22,8 milijuna kuna, a gdje su uključene naknade za sklapanje ugovora u iznosu od 18,6 milijuna kuna te naknada za administrativne troškove u iznosu od 4,2 milijuna kuna – piše Morski.hr

– Prihode će ostvariti i jedinice lokalne samouprave, a visina tih prihoda ovisit će o naknadi za površinu odobrenog istražnog prostora – kazao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

- Oglas -

Donesena je i odluka po kojoj će operator plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku Općini Omišalj plaćati milijun kuna godišnje, a društvu Plinacro d.o.o. dana je suglasnost za davanje jamstva za društvo LNG Hrvatska d.o.o. radi povlačenja bespovratnih sredstava za realizaciju plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku u iznosu od 17.9 milijuna eura.

M.D.A. / Foto: Pixabay

- Oglas -