Četvrtak, 22 veljače, 2024
NaslovnicaAKTUALNOPROMET Radovi na magistrali završavaju se za 20-ak dana, evo što se...

PROMET Radovi na magistrali završavaju se za 20-ak dana, evo što se događa s kružnim tokom na Voliciji

Za 20-ak dana trebali bi se završiti radovi na izgradnji treće trake na magistrali koja će voditi prema Zrinsko-frankopanskoj ulici. Potvrdili su nam to iz Hrvatskih cesta kazavši kako će se režim privremene regulacije prometa ukloniti do 15.lipnja.
–  Ugovorni rok završetka radova je 23.7.2022. Radovi su u završnoj fazi te se očekuje raniji završetak od ugovorno predviđenog, stoji u odgovoru.

Ugovorena vrijednost radova je skoro 3,2 milijuna kuna plus PDV.

Zanimalo nas je kako će na funkcionalnost pristupa utjecati činjenica da Grad Makarska nije ni započeo ni finalizirao projekt uređenja ulice koja vodi na Zrinsko-frankopansku, a za što je bilo predviđeno oko 450 tisuća kuna u proračunu. Naime, spomenutim je projektom trebalo riješiti pristup s magistrale i izgraditi pripadajući nogostup. Iz Hrvatskih cesta odvraćaju kako to nije bilo sastavni dio njihova ugovora. Taj je dio spadao pod obvezu Grada. Doznajemo da se radi o održavanju pa nije trebalo ići na ishođenje građevinske dozvole. 

– Hrvatske ceste d.o.o. i Grad Makarska sklopili su ugovor o reguliranju međusobnih odnosa. Obveza Grada je bila izrada kompletne projektne dokumentacije potrebne za dobivanje dozvola, rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa za predmetnu rekonstrukciju te pribavljanje pravomoćne dozvole za rekonstrukciju.
Obveze Hrvatskih cesta su, po dobivanju pravomoćnih dozvola, preuzeti ulogu Investitora, putem javnog nadmetanja odabrati i ugovoriti radove i nadzor te nakon završetka radova ishoditi pravomoćnu uporabnu dozvolu, stoji u odgovoru.
Već se neko vrijeme spekulira oko pritiska koji će se stvoriti na ionako usku i parkiranim automobilima opterećenu gradsku ulicu, no već smo pisali da se u paralelne radove, koji su trebali ići “u korak” s izgradnjom treće trake, nije išlo. Radi se o drugom priključku na magistralu, onome s Kotiške ulice. Tamo je, kako je bilo komunicirano kod potpisivanja sporazuma s HEP-om, trebalo izgraditi priključak, pothodnik i odraditi semaforizaciju. Hrvatske ceste su osigurale za ovo 11 milijuna kuna, dok je Grad u proračunu za ovu godinu planirao 1,7 milijuna kuna.
S ovim se projektom također nije išlo, a na čekanju je i kružni tok na Voliciji koji je još prije par godina nazvan projektom od velikog značaja. Iz Hrvatskih cesta poručuju kako nije točno da ovaj projekt stoji.

– Hrvatske ceste d.o.o. ugovorile su izradu svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju deniveliranog križanja državnih ceste DC 8 i DC 512 sa županijskom cestom ŽC 6197 u Makarskoj. Predmetni projekt ne stoji, nego je za isti bio pokrenut postupak ishođenja posebnih uvjeta koji je stopiran jer je bilo potrebno zahtjevu za ishođenje posebnih uvjeta priložiti Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš bez obzira što se radi o rekonstrukciji postojećeg raskrižja. Izrađen je Elaborat zaštite okoliša koji je predan Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te se čekalo izdavanje traženog Rješenja. Rješenje je dobiveno i ponovo je predan zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Na osnovu dobivenih uvjeta završit će se idejni projekti i predati zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, stoji u obrazloženju.

Potvrdili su nam da će treća traka koja vodi na Zrinsko-frankopansku i povezuje centar s magistralom imati dopušteni smjer kretanja isključivo desno-desno. Kružni tok će jednom, kada se napravi, biti od pomoći jer će se vozači moći okrenuti i vratiti u smjeru Splita, ali za sada te mogućnosti nema.

– Projektirano raskrižje, u odnosu na postojeće stanje, dobiva uljevnu i izljevnu traku razdijeljenu prometnim otokom. Dopušteni smjer kretanja vozila je samo desno-desno, zbog blizine većeg raskrižja (DC8 i DC512 – prema Vrgorcu) te nepostojanja mogućnosti izvedbe drugačijeg raskrižja (razni gradski priključci i prilazi), tumače iz Hrvatskih cesta.

Sva tri projekta zajedno bi trebali rasteretiti grad od gužvi, međutim, budući se izvode samo parcijalno, za sada će se na cjelovito rješenje morati sačekati. Za nadati se samo da parcijalno rješenje neće stvoriti dodatne poteškoće u smislu zakrčenja Zrinsko-frankopanske na Dugišu koja ne može “progutati” veći promet od postojećeg.
Ono što je dobro jest da su radovi na priključku pri samom kraju te da se servisna traka ipak neće kroz srpanj i tijekom najvećih gužvi koristiti kao zamjena za smjer Dubrovnik-Split.
Ivona Ćirak /foto M.D.
- Oglas -