Ponedjeljak, 4 ožujka, 2024
NaslovnicaRIVIJERABaška VodaZA PLAŽE IMA NOVCA Skoro četiri milijuna ulaže se u pomorsko dobro...

ZA PLAŽE IMA NOVCA Skoro četiri milijuna ulaže se u pomorsko dobro na području Općine Baška Voda

Općina Baška Voda donijela je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2021.godinu. Njime se utvrđuje sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška Voda kao i mikrolokacije za
obavljanje propisanih djelatnosti.

Milijun kuna predviđeno je za uređenje plaže Ikovac, plaže Podluka, plaže Nikolina, plaže Apollo, plaža Oseka, plaža Promajna, plaže Bratuš, te plaže Krvavica. Za uređenje šetnice Ikovac-Berulia ostavili su 200 tisuća kuna, sanaciju triju pera 300 tisuća, a uređenje luke Promajna čak milijun kuna. Za uređenje mula u Bratušu ide 200 tisuća kuna, a za održavanje dječjih igrališta za lokacije Plaža Podluka, Plaža Oseka, Plaža Promajna 300 tisuća.

Sanacija urušenog dijela pokosa na lokaciji Plaža Oseka košta 500 tisuća kuna, a sanacija
oštećenog pera za plažu Promajna i lukobran plaže Oseka 250 tisuća kuna.

Plan detaljno predviđa način korištenja pomorskog dobra, a najunosniji posao po tome svakako su ležaljke za koje se izdaje čak 110 koncesija. Navedeno je da ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Ležaljke jednog koncesionara od ležaljki drugog
koncesionara moraju biti udaljene 4 metra. Skoro sve koncesije, i za ugostiteljske objekte i za sve ostale izdaju se na rok od samo godine dana.

I.Ć./foto M.D.

 

- Oglas -