Četvrtak, 22 veljače, 2024
NaslovnicaMAKARSKAUPU MOČA Izrada plana prihvatljiva za ekološku mrežu

UPU MOČA Izrada plana prihvatljiva za ekološku mrežu

Grad Makarska donio je Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja naselja „Moča”.

Podsjetimo, gradonačelnik je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene uticaja Urbanističkog plana uređenja naselja „Moča” na okoliš (u daljnjem tekstu UPU-a 23. rujna 2021. godine.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da je predmetna izrada Plana prihvatljiva za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu u njemu navedenog uvjeta zaštite prirode, kao i da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Nadležni odjel je zatražio mišljenja javnopravnih tijela te je utvrđeno kako nema obveze za izradom strateške procjene.

M.D./foto M.D.

- Oglas -