Srijeda, 17 travnja, 2024
NaslovnicaMAKARSKAOD PETKA 20.PROSINCA U GRADSKOJ VIJEĆNICI Javna rasprava o novom prijedlogu...

OD PETKA 20.PROSINCA U GRADSKOJ VIJEĆNICI Javna rasprava o novom prijedlogu izmjena i dopuna PPPUG-a Makarske, UPU-a Makarska – Zapad 2, UPU-a Biloševac te o Studiji utjecaja na okoliš

Kako Grad Makarska obavještava na svojim službenim stranicama, od petka 20.prosinca u Gradskoj vijećnici započinje Javna rasprava s javnim uvidom u novi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske (2. ponovna jav.raspr.), zatim u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Makarska – Zapad 2, u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Biloševac 4, kao i u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Makarska – Zapad 2 i Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Biloševac 4.Javna rasprava o predmetnoj planskoj dokumentaciji i Strateškoj studiji trajat će do 20. siječnja 2020. godine, svakim danom od 10 do 14 sati, dok je javno izlaganje zakazano za petak 10.siječnja u 12 sati, također u Gradskoj vijećnici (prizemlje zgrade Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1)
O.F.

- Oglas -