Ponedjeljak, 11 prosinca, 2023
NaslovnicaAKTUALNOLučkim kapetanima diljem obale poslan dopis ministra: Imate ovlasti, provodite zakon!

Lučkim kapetanima diljem obale poslan dopis ministra: Imate ovlasti, provodite zakon!

Prije tri dana na ruke svih lučkih kapetana na Jadranu stigla je “ćitaba” iz Ministarstva mora u kojoj stoji kako je uočena potreba za većim angažmanom, izlascima na teren, provođenjem Zakona o pomorskom dobru, ali i sankcioniranja odgovornih, piše Morski.hr.

Sve je krenulo nakon što je Morski HR otkrio da je u Slanom ispred hotelskog kompleksa lučkom kapetanu ispred nosa godinama bila ograda koja je okupirala pomorsko dobro. Kako bilo, prenosimo dopis koji je otišao na ruke svim Lučkim kapetanima i kapetanijama diljem obale, objavio Morski.hr, a potpisuje ga državni tajnik za more, Josip Bilaver:

“Dana 29. srpnja 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je precizno te jasnije uredio pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštitu pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidenciju i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotrebu pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta, pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, te ostala pitanja važna za funkcioniranje pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.

Donošenjem novog Zakona stvorili su se uvjeti za brži i uspješniji gospodarski razvitak Republike Hrvatske kao pomorske zemlje, kao i uvjeti za ulaganja na pomorskom dobru, a posebno u lučku suprasktrukturu, sukladno strateškim odrednicama čime se osigurava održivi razvoj, uz poštivanje i promicanje primjene najviših standarda ekološke zaštite pomorskog dobra.
Novi Zakon daje odgovore na brojna pitanja koja su u starom Zakonu nedorečena ili nedovoljno regulirana te za ciljeve jasno stavlja zaštitu pomorskog dobra, učinkovito i cjelovito upravljanje pomorskim dobrom, zaštitu javnog interesa i transparentnost.

Iako je prethodno važeći Zakon propisivao nadležnost inspekcije uprave sigurnosti plovidbe, to jest, lučke kapetanije na pomorskom dobru kroz primjenu Zakona uočeno je kako je nadzor potrebno bitno ojačati, a sve na način da se poveća broj osoba koje nadzor provode. Također, uočena je i potreba za propisivanjem većeg broja prekršaja na pomorskom dobru, budući da je zbog jačanja gospodarske aktivnosti na obali bilo potrebno češće intervenirati i nadzirati pomorsko dobro.

U cilju bolje zaštite pomorskog dobra Zakonom se predviđa znatno ojačavanje nadzora nad pomorskim dobrom te nadzora putem lučkih i pomorskih redara. Naime, zakon daje ovlaštenim službenicima jedinice lokalne samouprave pravo nadzora nad održavanjem reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi i ovlasti službeniku lučke uprave nad održavanjem reda u lukama otvorenim za javni promet. Kako bi se osiguralo da pomorski i lučki redari budu osposobljeni za svoje nove dužnosti, ovo Ministarstvo provodit će stručno osposobljavanje istih, te po usvajanju potrebnih znanja pomorski i lučku redari dobit će ovlaštenje za provođenje nadzora nad odredbama ovog Zakona.

Budući da novi Zakon značajno detaljnije uređuje pitanje gradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra, uz poštivanje i promicanje primjene najviših standarda ekološke zaštite pomorskog dobra, te sveobuhvatnije uređuje pitanje nasipavanja, povećan je broj prekršaja a također su povećane novčane kazne za prekršitelje kako bi se iste odvratilo od radnji koje su protivne Zakonu.

Člankom 216. Zakona propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona prijaviti lučkoj kapetaniji i nadležnoj inspekciji građevine koje se prema odredbama zakona odmah moraju ukloniti iz prostora, a u svrhu poduzimanja daljnjih potrebnih radnji iz njihove nadležnosti, de da u slučaju nepostupanja po predmetnoj obvezi jedinice lokalne samouprave odgovaraju za prekršaj.

S obzirom na sve navedeno, još jednom pozivamo sve djelatnike lučkih kapetanija na pojačan nadzor te zaštitu pomorskog dobra, a sve u svrhu očuvanja našeg najvrijednijeg resursa”, stoji u uputstvu Ministarstva mora, koje je stiglo na adresu Lučkih kapetanija diljem Jadrana.

- Oglas -