Četvrtak, 25 srpnja, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaHZJZ: izmjena i dopuna uputa te dodatne preporuke za dječje vrtiće i...

HZJZ: izmjena i dopuna uputa te dodatne preporuke za dječje vrtiće i škole

Uzimajući u obzir povoljnu epidemiološku situaciju, HZJZ predlaže sljedeće prilagodbe u radu predmetnih ustanova:

Ulazak roditelja u dječje vrtiće kao i roditelja djece s teškoćama u ustanove

Kada dovodi i odvodi dijete, roditelj/staratelj ili druga osoba u pratnji djeteta može ući u dječji vrtić. Također u ustanovu može ući roditelj ili druga osoba u pratnji, kada dovodi i odvodi dijete s teškoćama, posebno ako zdravstveno stanje djeteta to zahtjeva te ako dijete s teškoća nema osiguranu podršku pomoćnika u nastavili ili stručnog komunikacijskog posrednika koji umjesto roditelja uvodi dijete u ustanovu. Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi. Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu, te izbjegava zadržavanje i grupiranje u vrtiću/ustanovi. Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva. U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba. Preporuča se da roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta u ustanovi nosi masku kada god je moguće.

Higijena ruku

Prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom. Dezinficijense ne koriste djeca predškolske dobi, a niti djeca školske dobi ako imaju promjene na koži ruku ili ako dezinficijens izaziva nelagodu kod djece. Također, upotrebu dezinficijensa kod djece školske dobi svakako treba ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu te se nikako ne treba primijeniti više od 2-3 puta dnevno. Didaktička oprema i igračke. Sva didaktička oprema i igračke može se koristi na otvoren i zatvorenom kao što je bilo uobičajeno prije epidemije. Opremu glatkih, tvrdih površina koja se lako opere deterdžentom i vodom, moguće je izložiti da se osuši na suncu. Didaktičku opremu i igračke koju je nemoguće oprati, a lako je zamijeniti (uzimajući u obzir cijenu, dostupnost i sl.), predlaže se povremeno zamijeniti novom. Na nastavi TZK-a kao i u radu s djecom na otvorenom, didaktička oprema i igračke odnosno svi rekviziti mogu se također koristi uobičajeno kao prije epidemije. Kod povratka u ustanovu ruke se peru vodom i sapunom. U provedbi postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u osnovnu školuneophodno se pridržavati ovih uputa za školu te posebno sljedećeg: •održavanje fizičke udaljenosti između osoba (1,5m) (roditelj/staratelj i njegovo dijete ne trebaju održavati razmak), •pojačane higijene ruku (dezinfekcija ruku kod ulaska i izlaska u ustanovu), korištenje vlastite olovke kod pisanja testa koju roditelj odnosno dijete donosi odnosi sa sobom nakon ispunjavanja testa, •odgoditi dolazak osoba (djece i roditelja) s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim smetanjem te osoba sa sumnjom na zarazu s COVID-19, •redovito provjetravanje prostorija u kojima se odvija testiranje djece. Kod individualnog testiranja, dijete i jedan roditelj (jedna odrasla osoba) dolaze jedan po jedan prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Ako je to zbog nedostatka termina ili drugih objektivnih okolnosti neophodno, moguće je i grupno testiranje djece uz dosljedno pridržavanje distance od 1,5 m između svih osoba. No, kada je god moguće, prednost treba dati individualnom testiranju djeteta u odnosu na grupno testiranje, kako bi se izbjeglo grupiranje djece i roditelja u školi i izvan škole. Preporuka je da jedan roditelj vodi dijete u školu na testiranje. Uzimajući u obzir da stručno povjerenstvo škole mišljenje donosi između ostalog na temelju razgovora s roditeljem (članak 7. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava) za dijelove postupka za koje je prije epidemije bilo uobičajeno u pojedinoj školi da roditelj ulazi i boravi u školi, roditelj može ući u školu pridržavajući se pravila fizičke distance ihigijene ruku. Dječja oprema. Roditelji mogu svaki dan donositi i odnositi u dječji vrtić ruksak s opremom, kao što i učenik može svaki dan donositi školsku torbu u školu. Sumnja na COVID-19 kod djece. Sumnju na COVID-19 kod djece postavlja izabrani liječnik pedijatar ili liječnik obiteljske medicine. Kod povišene temperature ili respiratornih simptoma djeteta, roditelj se javlja telefonom izabranom pedijatru ili liječniku obiteljske medicine. Ako izabrani liječnik postavi sumnju na COVID-19, roditelj o tome telefonom obavještava ravnatelja vrtića ili škole, a ravnatelj nadležnog epidemiologa.

Ostale preporuke

Provjetravanje objekta vikendom i u neradne dana nije potrebno. Djecu se može odvesti u šetnju držeći razmak te pridržavajući se Preporuka o načinu stavljanja u funkciju dječjih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dje%C4%8Dja-igrali%C5%A1ta-i-rekreativno-bavljenje-sportom-na-otvorenome.pdf). Po povratku u ustanovu djeca peru ruke vodom i sapunom. Stručni suradnici koji inače svakodnevno borave u skupinama mogu ulaziti u skupine. Studentsku praksu je moguće organizirati sukladno Preporukama za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom naepidemiju COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_COVID_19_sveucilista_20_05-1.pdf) te sukladno ovim uputama. Kontakte i zaduženja pojedinog studenta, kada je god moguće, preporučljivo je ograničiti na jednu odgojno-obrazovnu skupinu djece, te je preporučljivo ograničiti broj u istom razdoblju prisutnih studenata, primjereno preporukama o održavanju fizičke distance. Ustanove posebno dječji vrtići koji imaju pozitivno iskustvo s dezbarijerama u proteklom razdoblju, mogu nastaviti s navedenom praksom, no to nije obavezno. Roditeljske sastanke te sastanke djelatnika potrebno je planirati kada je god moguće na otvorenom ili uz korištenje digitalne opreme za komunikaciju na daljinu.

M.D.

- Oglas -