Subota, 13 srpnja, 2024
NaslovnicaMAKARSKAGRADONAČELNIK MAKARSKE JURE BRKAN: "Evo koje su prednosti novog PPUG-a i zašto...

GRADONAČELNIK MAKARSKE JURE BRKAN: “Evo koje su prednosti novog PPUG-a i zašto bi ga trebalo usvojiti”

Nakon što je Udruga za održivi razvoj Osejava za petak najavila javni prosvjed protiv usvajanja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, a kojeg će održati ispred Vatrogasnog doma gdje od 10 sati započinje sjednica Gradskog vijeća grada Makarske, facebook objavom oglasio se gradonačelnik Jure Brkan.

“S obzirom na sve laži i neistine na koje možete naići ovih dana po društvenim mrežama, smatram da nije loše još jednom naglasiti koje su prednosti ovakog PPUG-a u odnosu na dosadašnji i zašto bi ga trebalo usvojiti. Ovo su činjenice:

-Smanjili smo katnost za jednu etažu kod izgradnje svih stambenih građevina,

-Povećali smo minimalnu građevinsku parcelu na 400 m2 i u izgrađenom i u neizgrađenom građevinskom području,

– Povećali smo dosadašnjih 20% na 30% obvezne zelene i procjedne površine na građevinskoj parceli stambenih objekata. Obvezna je sadnja jednog stabla od najmanje 2 m visine na svakih 100 m2 građevinske parcele. Za hotele to znači još veći postotak zelenila,

-Ruralna područja smo po prvi put maksimalno zaštitili propisom gradnje do dvije nadzemne etaže (samo prizemlje i kat),

-U izgrađenom području ispod magistrale propisali smo zabranu gradnje višestambenih zgrada (sa izuzetkom Glavice i postojećeg Istoka gdje je odavno nastala takva zona),

-U izgrađenom građevinskom području smanjili smo koeficijent izgrađenosti sa 0,60 na 0,50 a koeficijent iskorištenosti sa 2,40 na 2,00.
Za izgradnju hotela povećali koeficijente, katnost te propisali i druge liberalnije uvjete gradnje,

-Parcele škola i vrtića na Zelenki i Istoku (slobodna parcela u rupi) zaštitili i prenamjenili iz mješovite u javnu društvenu namjenu,

Četiri punkta u gradu zaštitili i prenamjenili iz mješovite (žute, stambeno poslovne) zone u zonu T1 (isključivo za hotele): disko Petar Pan, hotel Palma, bivši ELBIH, parking hotela Meteor, i gradska čestica u šumici pored hotel Dalmacije,

-Omogućili proširenja plaža kao glavnog turističkog infrastrukturnog resursa (s izuzetkom na područjima ekološke mreže, Osejava, Sv. Petar te na Cvitački zapadno od Cubana),

-Isključili dosadašnju mogućnost izgradnje hotela (aparthotela) u poslovnim zonama,

-Napokon isplanirali i osigurali adekvatan prostor za reciklažno dvorište,

-Planiran je prostor za denivelirani rotor na Voliciji,

-Sukladno Prostornom planu Parka prirode Biokovo, korigirali trasu žičare za 1 stupanj obzirom da je gornja postaja žičare određena sa Štrbine, a ne sa Vošca,

-Umanjili smo obuhvat UPU-a Platno za cca 3 ha kopnenog dijela uz samu priobalnu liniju kao i za cijelo područje pripadajućeg akvatorija. Ograničili na tom istom Platnu da se može izgraditi maksimalno 300 m2 površine ugostiteljskog objekta prizemne katnosti (nakon usvajanja PPUG-a trebat će mijenjati UPU Platno i uskladiti ga sa ovim odredbama),

-Prenamijenili prostor bivše Metalplastike da se riješi ruglo u centru Grada i urbanizira na adekvatan način (propisali Investitoru provedbu urbanističko arhitektonskog rješenja koje mora biti odobreno od strane Grada)” – objavio je makarski gradonačelnik.
M.D. / foto Duje Antonini

- Oglas -