Četvrtak, 25 srpnja, 2024
NaslovnicaMOZAIKČLANOVI HRVATSKE MENSE Što o koronakrizi misle najinteligentniji Hrvati

ČLANOVI HRVATSKE MENSE Što o koronakrizi misle najinteligentniji Hrvati

Između 19. i 20. travnja provedeno je ispitivanje stavova članica i članova Hrvatske Mense o reakcijama Republike Hrvatske na krizu uzrokovanu pandemijom novog koronavirusa i bolešću COVID-19. U istraživanju su sudjelovala 242 ispitanika – donosi RTL.

Na pitanje kako ocjenjuju organizaciju sustava civilne zaštite i zdravstvenog sustava RH kao odgovor na pandemiju novog koronavirusa, čak 87,6 % članova Mense koji su sudjelovali u istraživanju smatra da je organizacija tih sustava jako dobra ili uglavnom dobra, njih 9,9 % je smatra osrednjom, a samo 2,5 % uglavnom lošom. Nijedan ispitanik organizaciju sustava civilne zaštite i zdravstvenog sustava kao odgovor na pandemiju novog koronavirusa ne smatra jako lošom.

Na pitanje kako ocjenjuju poduzete mjere za sprječavanje širenja novog koronavirusa koje su vlasti poduzele, 87,6 % članova Mense koji su sudjelovali u istraživanju smatra da su do sada poduzete mjere u Hrvatskoj jako dobre ili uglavnom dobre, 7,4 % ih smatra osrednjima, a samo 5 % ispitanika do sada poduzete mjere smatra uglavnom ili jako lošima.

Članovi Mense ocijenili su i do sada poduzete mjere Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje posljedica gospodarske krize uzrokovane pandemijom novog koronavirusa. Tako 52,4 % članova Mense koji su sudjelovali u istraživanju dosadašnje mjere ocjenjuju dobrima ili jako dobrima, 26,4 % ih mjere smatra osrednjima, a 21,2 % ispitanika dosadašnje mjere ocjenjuje uglavnom ili jako lošima.

Na pitanje koju bi poruku poslali Vladi vezano za buduće poteze oko sprječavanja širenja novog koronavirusa, čak 57 % članova koji su sudjelovali u istraživanju misli da mjere treba ublažavati koliko god je potrebno da se što prije stekne kolektivni imunitet, a da se pritom ne prenapregne zdravstveni sustav, a 24,4 % članova smatra da treba nastaviti slušati epidemiološku struku i da se ne treba obazirati na kritike jer su dosadašnji rezultati dokaz da dobro rade.

Kada se članove Hrvatske Mense koji su sudjelovali u istraživanju pita o smanjivanju troškova plaća u državnim i javnim službama, 50,4 % njih misli da plaće ne treba smanjivati već da treba digitalizirati sve procese i otpustiti višak ljudi te tako ostvariti uštedu. Da plaće treba smanjiti onima koji nisu izravno uključeni u borbu protiv zaraze smatra 19,8 % ispitanika, dok njih 16,9 % drži kako plaće treba smanjiti svim zaposlenima u državnim i javnim službama jer teret krize ne može snositi samo privatni sektor. S druge strane, 8,7 % ispitanika smatra da nije vrijeme za smanjivanje plaća i davanje otkaza. 4,2 % ispitanika izjasnilo se da nema stav i da ne bi željelo biti u koži onih koji o ovom pitanju moraju odlučivati.

Kada se članove Mense pita što misle da bi mogle biti pozitivne stvari do kojih bi ova kriza mogla dovesti, velika većina ih smatra kako bi dobre stvari mogle biti ubrzana digitalizacija svih procesa u državi (92,6 %) i razotkrivanje besmislenosti ovolikog broja gradova i općina (81,4 %), a 66,1 % ispitanika se nada da bismo, kad više stvarno ne bude novca, napokon mogli racionalizirati javnu upravu – piše RTL.

M.D. / ilustracija Pixabay

- Oglas -