Subota, 18 svibnja, 2024
NaslovnicaAKTUALNOGrad gura projekt Peškere, Ministarstvo nam kaže "no pasaran". Kome zaista odgovaraju...

Grad gura projekt Peškere, Ministarstvo nam kaže “no pasaran”. Kome zaista odgovaraju status quo i “poljane” na plaži

Grad Makarska, unatoč prijetnjama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, projekt Peškere gura dalje. Polako, ali kako se vidi iz polugodišnjeg izvješća gradonačelnika za drugi dio prošle godine, radi se na sve tri faze, i urbanom parku, i garaži i na turističko-ugostiteljskim sadržajima. Za fazu urbanog parka već postoji kompletna projektna dokumentacija dok se u izvješću navodi da za ugostiteljsko-turističke objekte predano idejno rješenje, te pokrenuta e-konferencija na kojoj su ishođeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja. U trenutku pisanja izvješća navelo se i kako projektanti rade na izradi glavnog projekta Garaža. Kako će sve to izgledati, pitali smo Grad Makarsku, odnosno od resornog odjela Matka Lovrete zatražili smo uvid u projektnu dokumentaciju. Budući se radi o javnim informacijama o projektu koji se financira iz proračuna, očekujemo da ćemo od odjela dobiti mogućnost uvida, no za sada nismo dobili nikakvu povratnu informaciju.

No dobili smo je prilično brzo od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. I po njima Zoran Paunović, što su već do sada javno tvrdili, ne smije dovesti nijedan bager na Peškeru.

Konkretno, novi moment zbog kojeg smo se ponovno obratili resornom ministarstvu bila je javna rasprava vezana za stavljanje UPU Peškera van snage. Samim time primjenjuje se Prostorni plan kao plan višeg reda, a koji, za razliku od 13 godina starog urbanističkog plana uređenja, predviđa upravo one sadržaje koje tu želi Paunović. Dakle, i famozne strehe, i garažu i sve ostale sadržaje. Osim toga, pitali smo ministarstvo tumače li komercijalne sadržaje smještene ispod betonskih streha zaista kao promjenu namjene, budući je takvih sadržaja ranije bilo i više. Sad je, naime, dosta više javnog prostora i zelenila, jer barake su zauzimale dobar dio darovane parcele.

Od Ministarstva nam je stigao odgovor kako se – laički istumačeno – ništa ne smije dirati.

– Između Republike Hrvatske i Grada Makarske sklopljen je 2020. godine ugovor o darovanju nekretnina koje u naravi predstavljaju izgrađene parkovne površine, dječja igrališta, javno-prometne površine, šetnice i spomenike, a u svrhu održavanja istih, te je u samom ugovoru od darovanju navedeno kako su darovane nekretnine već privedene namjeni. Slijedom navedenog, realizacija bilo kakvog projekta na darovanim nekretnina nije dopuštena jer su nekretnine već u trenutku darovanja privedene namjeni i navedeno je konstatirano ugovorom o darovanju, a svrha darovanja nekretnina Gradu Makarskoj je bila održavanje nekretnina. Ukoliko se Grad Makarska odluči izmijeniti ugovornu namjenu darovanih nekretnina odnosno ukoliko na darovanim nekretninama odluči realizirati bilo kakav projekt koji nije u skladu sa namjenom navedenom u ugovoru o darovanju, Ministarstvo će sukladno odredbama članka 8. Ugovora o darovanju pokrenuti postupak raskida ugovora, navodi se u odgovoru.

Znači li to da Peškera, uz ovakav darovni ugovor i ovakvo tumačenje, podrazumijeva nužni status quo? Ako je pak dozvoljeno samo održavanje postojećeg stanja koje – oko toga je bila složna i javnost i politika – ranije nije bilo reprezentativno i primjereno, kome to odgovara osim politici?

Jer, 2021. godine je za naš portal tadašnji predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić Bebek kazao kako na ovom području smiju raditi samo nešto društvene namjene te kako oni (HDZ) vide sportsko-rekreacijsku namjenu. – Što će tu biti, da li bazeni, aqua park s pratećim sadržajima ili nešto treće, vidjet ćemo, komentirao je Bebek dva dana nakon što je zemljište na Peškeri prešlo iz ruku RH u ruke Grada Makarske.

Bi li Ministarstvo dozvolilo bazene, nećemo spekulirati, no držimo da vrijedi podsjetiti.
Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -