Utorak, 5 prosinca, 2023
NaslovnicaMAKARSKAZoran Paunović: Kad su izdavane dozvole za Glavicu, ja nisam ni pomišljao...

Zoran Paunović: Kad su izdavane dozvole za Glavicu, ja nisam ni pomišljao kandidirati se za gradonačelnika

Glavica na kojoj su prije dvije godine počeli nicati mastodonti svakako je jedna od važnijih točaka o kojima se na javnom izlaganju o Izmjenama i dopunama Prostornog plana grada Makarska govorilo prije nekih mjesec dana. Urbanistička je to cjelina koju su jedinu zaobišle restrikcije usmjerene na nekretninski biznis, kako kod izmjena koju je radila prošla vlast na čelu s Jurom Brkanom, tako i sada, gledajući posljednji prijedlog izmjena pod palicom aktualne vlasti.

Naime, obje garniture isključile su planom gradnju višestambenih jedinica ispod magistrale, no ovo je pravilo nekako oba puta mimoišlo Glavicu koju je vijećnica NLO-a Ivana Miočević Franić na samom izlaganju nazvala svetom kravom. Tom je prilikom i upitala koji je dio zone već konzumiran i što nas s obzirom na izdane dozvole još čeka, no odgovor nije dobila na javnom izlaganju. U svojem intervjuu za naš portal Dragan Srzić, dugogodišnji referent nekadašnjeg odjela za urbanizam, otvoreno je pak kazao kako je Glavica – gotova priča.

Podsjetio je da je uvijek bila građevinsko područje te da je kao takva izgubila status zaštićenog područja za polaznu stanicu za žičaru, no da je on osobno forsirao ideju dalmatinskog naselja kaskadnog tipa. Tvrdi kako se iz prijedloga plana treba brisati mogućnost gradnje višestambenih zgrada na ovom dijelu te da će samim time postojeći Urbanistički plan uređenja prestati važiti pa se automatski neće moći izdavati ni dozvole.

Kako bismo vidjeli kakva je vizija gradonačelnika Zorana Paunovića, drži li urbanistički plan dobrim i kako se nastavak gradnje višestambenih zgrada na Glavici uklapa u viziju bitke protiv betonizacije što je ujedno bio jedan od glavnih apela u kampanji, pitali smo samog gradonačelnika.

On je vratio film na svoje prethodnike.

– Urbanistički plan uređenja Glavica na snazi je od 2012., a izmjene i dopune UPU-a bile su 2018. Do sada su ishodovane 4 građevinske dozvole te 4 lokacijske dozvole za višestambene objekte koje su u skladu sa važećim Prostornim planom Grada Makarske. Govorim o pravomoćnim građevinskim i lokacijskim dozvolama koje se stavljanjem van snage UPU-a Glavica ne mogu poništiti. Kad su te dozvole izdavane, ja još nisam pomišljao ni na kandidaturu za gradonačelnika, a kamoli da sam imao ikakve veze sa gradskom upravom i prostornim planiranjem, kazat će gradonačelnik.

Kratko po dolasku na vlast odlučili ste staviti UPU Platno van snage, zašto isto niste učinili s UPU-om Glavica, kako bi se destimulirala daljnja gradnja?

– Kad je riječ o Urbanističkom planu Platno, situacija je potpuno drugačija jer isti nije realiziran zbog konfiguracije terena te je od strane struke ocijenjen kao neprovediv, a nije bio usklađen ni sa planovima višeg reda, Prostornim planom Grada Makarske i Splitsko-dalmatinske županije. Više smo puta javnog govorili da smo protiv gradnje na
području Platna i to smo i potvrdili, tumači Paunović.

Budući je Dragan Srzić i u svojem intervjuu tvrdio kako je forsirao neku drugačiju, iz današnjeg kuta utopističku priču na Glavici, zanimalo nas je kakav je stav gradonačelnika prema ideji kaskadne gradnje i angažmanu arhitekta Nikole Bašića.

Paunović tvrdi kako o tomu ne zna ništa.

– Što se tiče navodne inicijative koju spominjete, da se uvaženi arhitekt Nikola Bašić angažira na izradi idejnog rješenja tzv. dalmatinskog naselja na području Glavice, budući da relativno kratko obavljam dužnost gradonačelnika o tome sam pitao stručne službe Grada. Zanimljivo je da nitko iz bivšeg gradskog ureda za urbanizam nikad nije čuo za tu inicijativu, a još zanimljivije da za nju nije čuo ni uvaženi arhitekt Nikola Bašić koji nam je to potvrdio u telefonskom razgovoru! Gospodin Bašić čak ni ne zna gdje je Glavica, pa bi moje protupitanje trebalo biti odakle vama da je ikad postojala ta inicijativa i hoćete li na svom portalu prozvati imenom i prezimenom onoga tko vam podmeće dezinformacije, stoji u odgovoru gradonačelnika.

Budući se Srzić “prozvao” sam u nedavnom intervjuu, pitali smo ga da objasni gdje je zapelo s tom idejom, kome ju je izlagao i zašto Bašić tvrdi kako mu je sve to nepoznanica.

– Sve je to bilo u mandatu Jure Brkana, kada još nije počela gradnja zgrada na Glavici. Iznio sam tada mišljenje da je loše rješenje Glavica s pojedinačnim velikim zgradama, i predlažem ondašnjem gradonačelniku da zatraže rješenje od Bašića, no na koncu su svi odustali, i investitori i vlast. Kad je došao Paunović, i njemu sam predlagao ukidanje UPU-a i izradu jednog kvalitetnijeg urbanističkog plana te sam mu sugerirao suradnju s Bašićem koji je radio i na projektu Buroline, ali to nije ga zanimalo. Ukratko, sve je ostalo na prijedlozima koji nisu pali na plodno tlo, kazat će Srzić.

No da se vratimo na aktualni UPU.

Gradonačelnika smo pitali ocjenjuje li trenutni UPU Glavica dobrim, no na to nam pitanje nije odgovorio.

Što se tiče podataka koje smo dobili od stručne službe, situacija na Glavici je trenutno takva da su dozvole izdane za 77 stanova. S obzirom da se kalkuliralo kako bi na ovom terenu moglo niknuti od 300 do 400 stanova, radi se o petini. Kada se pogledaju i izdani posebni uvjeti, radi se sve skupa o jednoj trećini obuhvata UPU-a. Koliko će se još graditi, kakvi će se zahtjevi podnijeti i koliko će od toga ići na cestovnu infrastrukturu, za sada nije poznato.

– Prema raspoloživim podacima (iz prethodnih uvjeta) za područje obuhvata UPU-a “Glavica”, koje je površine 37.300,00 m2 (3.73 ha) izdane su dvije pravomoćne građevinske dozvole za dvije višestambene zgrade, visine Po+P+4, sa ukupno 77 stambenih jedinica (38+37), na ukupnoj površini od 4288 m2 zemljišta (svaka parcela od 2144 m2) te su još izdane dvije pravomoćne građevinske dozvole za izgradnju infrastrukture (pristupna cesta površine P=1728 m2 i trafostanica TS na čestici P=42m2.
Dakle prema izdanim pravomoćnim građevinskim dozvolama zauzeto je ukupno 6058 m2, navodi se u odgovoru.

No zgrada s najvećih stambenih jedinica, barem prema dostupnim informacijama, tek treba niknuti…

Posebni uvjeti i uvjeti priključenja (koji se izdaju za potrebe izrade glavnog projekta ili idejnog projekta za lokacijsku dozvolu) izdani su, prema podacima gradskog odjela, za jednu višestambenu građevinu na čestici P= 2144 m2, visine Po+P+4, sa 40 stambenih jedinica.

Zanimljivo, uz ovog mastodonta uvjeti su dani za dvije manje poslovno – stambene građevine na ukupnoj površini čestica P= 983 m2 (483 m2+500m2), visine S+P+3, sa po četiri stana i četiri apartmana (poslovni dio građevine), što je ukupno 8 stanova + 8 apartmana, te tri manje stambene građevine na ukupnoj površini triju čestica 1001 m2 (300m2 + 301m2 za dvojnu i 400 m2 za slobodnostojeću građevinu, s ukupno 11 stambenih jedinica (4+4+3).

Zašto jedni investitori na Glavici rade ogromne zgrade, a drugi zgradice, to je tema kojom se sada nećemo baviti, ali je definitivno vrlo znakovito i sasvim sigurno nema razloge u skromnosti potpuno netipičnoj za prozaični nekretninski biznis.

– Ako se zbroji ukupna površina (sa površinom za infrastrukturu) za koje su izdate pravomoćne građevinske dozvole i površina čestica za koje su izdani posebni uvjeti i uvjeti priključenja to daje ukupnu površinu 10186 m2/ 37300m2 (obuhvat UPU-a), a što je 27,30 posto od obuhvata UPU-a Glavica.Za ostale slobodne površine na području UPU-a nemamo podatke kako se planiraju izvršiti parcelacije, a nemamo podatke ni koliko ukupno zauzima površina planirane cestovne mreže unutar UPU-a, stoji nadalje u odgovoru iz Grada.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -