Četvrtak, 29 veljače, 2024
NaslovnicaNekategoriziranoUPU Peškera stavlja se van snage kako bi se uredio urbani park...

UPU Peškera stavlja se van snage kako bi se uredio urbani park s garažom

Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća grada Makarska jedna od točaka bit će odluka o stavljanju UPU Peškera van snage. Radi se o uvjetu za realizaciju projekta uređenja Peškere koji se trenutno završava, a radi se na temelju idejnog rješenja Studija Atmosfera izabranog na međunarodnom arhitektonskom natječaju.

U obrazloženju odluke navedeno je što predlaže Atmosfera čiji je rad izabran.  To su širenje prostora gradske plaže na Peškeru u vidu parkovnog uređenja, produžetak rive sve do gradske plaže, povezivanje krajobraza i pješačkih tokova sa svim susjednim prostorima, a osobito s park šumom Sveti Petar, arhitektonska kompozicija formirana od velikih streha ispod kojih su potrebni sadržaji, a na kojima je ekstenzivni zeleni pokrov.

– Arhitektonskom kompozicijom se daje pažnja i važnost prostoru predivne Gradske plaže, koja na ovaj način dobija zelenu ‘scenografiju’, a Makarska dobiva ‘zaštićeni’ javni prostor – park. Na sjevernom dijelu zahvata smještena je javna garaža – jer se nastojalo kolni promet kanalizirati na način da što manje vozila ima potrebu pristupiti prema rivi ili poluotoku Sv. Petra. Dakle – koncept je što više pješačkih površina koje su sigurne i ugodne, a što manje kolnih površina, stoji u odluci.

Osim postojećeg visokog zelenila, planira se sadnja novog visokog zelenila u rasteru, kao i zasjenjeni prostori za odmor, socijalizaciju, druženje, izložbe, igru…

Linijska forma arhitektonskog rješenja je formirana od pet jednostavnih objekata – streha ispod kojih su sadržaji. Isprepliću se otvoreni, polunatkriveni i zatvoreni prostori i prolazi, a kako argumentiraju u odluci, visina strehe je primjerena namjeni.

Što se tiče važećeg UPU-a, ističu kako je suštinski izrađen kao evidencija zatečenog stanja u prostoru. – Kao takav nije razvojni i afirmativan za reprezentativan zahvat u cilju razvoja grada Makarske, a kakav se planira prvonagrađenim radom provedenog arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Stavljanjem izvan snage UPU „Peškera“ omogućit će se provedba novih zahvata u prostoru, a sukladno propisanim uvjetima iz važećeg Prostornog plana uređenja Grada Makarske kao plana šireg područja u trenutku izdavanja potrebnih akata za gradnju prema prvonagrađenom radu provedenog arhitektonsko- urbanističkog natječaja, navode u odluci.

Po tome se može zaključiti kako je stavljanje urbanističkog plana van snage dovoljno za ishođenje građevinske dozvole, no po svemu sudeći bit će potrebno dobiti i amenovanje novog Prostornog plana od strane resornog Ministarstva.

Trenutno važeći UPU Peškera, inače, ne predviđa, primjerice, izgradnju javnih garaža što je navedeno u članku 20.

Kako bi se postupak stavljanja van snage okončao, razna javnopravna tijela morat će dati svoju suglasnost. Za izradu Nacrta prijedloga o stavljanju izvan snage UPU-a predviđa se 15 dana od dana dostave očitovanja, zahtjeva i mišljenja javnopravnih tijela, a javna rasprava će se provesti u trajanju od 15 dana. Od dana izrade izvješća o javnoj raspravi ostavljeno je 15 dana.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -