Četvrtak, 29 veljače, 2024
NaslovnicaMAKARSKAU ORGANIZACIJI PP BIOKOVO Znanstveno – stručna konferencija o statusu Balkanske divokoze...

U ORGANIZACIJI PP BIOKOVO Znanstveno – stručna konferencija o statusu Balkanske divokoze u RH

U kongresnoj dvorani hotela Miramare u utorak je započela Znanstveno – stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Status Balkanske divokoze u RH s posebnim osvrtom na Biokovo.

Cilj same konferencije, najavili su organizatori, je znanstvenoj i stručnoj zajednici te zainteresiranoj javnosti predstaviti neka novija značajnija istraživanja o divokozi kako na području Parka prirode Biokovo, tako i na području Republike Hrvatske ali i u inozemstvu. Sama divokoza je autohtona vrsta i dio prirode baštine Republike Hrvatske. Iako genetske analize ukazuju na postojanje Alpske i Balkanske podvrste divokoze u RH, Balkanska divokoza službeno do danas nije prepoznata iako se nalazi na području Biokova i Dinare. S obzirom na potencijal staništa, brojnost Balkanske populacije divokoze izrazito je malena. Uzimajući u obzir negativni utjecaj raznih prirodnih i antropogenih čimbenika, populaciji su potrebne kvalitetnije mjere zaštite u svrhu očuvanja podvrste. Konferencija je organizirana od strane Javne ustanove PP Biokovo u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, a nakon što će se program u utorak održavati u Miramareu, drugi i zaključni dan konferencije predviđen je za terenske aktivnosti na području Parka prirode Biokovo.
O.F. / D.A.

- Oglas -