Srijeda, 22 svibnja, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaSplitsko-dalmatinska županija raspisala javni poziv za Savjet mladih

Splitsko-dalmatinska županija raspisala javni poziv za Savjet mladih

Odbor za izbor i imenovanja Splitsko-dalmatinske županije objavio je javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.
– Savjet mladih je savjetodavno tijelo Splitsko-dalmatinske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na županijskoj razini, sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, te aktivno uključivanje mladih u javni život Splitsko-dalmatinske županije.

Savjet mladih ima 11 članova i 11 zamjenika koji se biraju na razdoblje od tri godine.
Za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije može se kandidirati i biti birana osoba od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života s
prebivalištem ili boravištem na području Splitsko-dalmatinske županije.
Predlagati kandidate za izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika, pod uvjetom da imaju sjedište na području Splitsko-dalmatinske županije, mogu udruge koje rade s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zbor Sveučilišta, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih, stoji u javnom pozivu.

M.D./foto M.D.

- Oglas -