Srijeda, 28 veljače, 2024
NaslovnicaAKTUALNOSocijalna pomoć raste za 15 posto, uvode se i neke nove novčane...

Socijalna pomoć raste za 15 posto, uvode se i neke nove novčane potpore

Na sjednici Gradskog vijeća idućeg petka vijećnici će raspravljati i glasati i o novoj Odluci o socijalnoj skrbi koja je do sada doživjela veliki broj korekcija i novih mjera, a ovom se podižu i iznosi koje Grad Makarska izdvaja u vidu socijalne pomoći. Raste, naime, za oko 15 posto te time prati inflaciju i poskupljenje cijena.

Tako je uvjet prihoda za samca – korisnika socijalne pomoći s 305 povećan na 350 eura, a za dvočlano kućanstvo sada iznosi 470 eura umjesto 400. Za kućanstvo s više od dva člana gornji se iznos uvećava za 140 eura, pa je za četveročlanu obitelj uvjet 750 eura. Do sada je taj, kako smo izračunali, za 4-člano kućanstvo, iznosio 666 eura.

Prijedlogom nove odluke povećani su i mjesečni iznosi troškova stanovanja, pa slobodno ugovorene najamnine s dosadašnjih 93 eura rastu na 105 eura za samca. Za četveročlanu obitelj Grad Makarska u najamnini sudjeluje s 153 eura, ili kako navode, do 50 posto ugovorenog iznosa najamnine.

Povećava se i participiranje u troškovima električne energije za 20 posto, te vode i komunalne naknade za 30 posto za samca.

– Svim tim socijalnim mjerama prije svega nastojimo ublažiti posljedice teških životnih
okolnosti, ali i osnažiti građane kako bi se u budućnosti samostalno mogli nositi sa životnim
izazovima i pridonositi rastu i razvoju našega grada. Uvodimo nova vrsta prava iz socijalne skrbi i to pravo na pomoć u obliku energetskog paketa i jednokratnu novčanu pomoć žrtvi obiteljskog nasilja.
Pravo na pomoć u obliku energetskog paketa predlažemo kao pravo koje se može priznati
jedan put godišnje korisnicima troškova stanovanja. Energetski paket može sadržavati:
rasvjetna tijela (štedne žarulje), materijal za brtvljenje, trake za vrata s četkicom, termometre i slično sukladno proračunskim mogućnostima, što će odlukom odrediti gradonačelnik Grada Makarske, navodi se u odluci.

Što se tiče jednokratne pomoći žrtvi obiteljskog nasilja, ona se može priznati osobi kojoj je priznato pravo na uslugu smještaja u sklonište (dom ili prihvatilište) za žrtve obiteljskog nasilja na području republike Hrvatske temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Makarska ili potvrde pružatelja socijalne usluge smještaja.

Proširuje se i krug korisnika prava na financiranje članarine za bazen GSC-a i prava na
financiranje članarine za Gradsku knjižnicu Makarska. Tako se korištenje bazena sad priznaje i djeci s poteškoćama u razvoju s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50 posto uz jednog pratitelja i osobama s invaliditetom s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50 posto uz jednog pratitelja, a detaljni način i drugi uvjeti korištenja ovo prava propisat će se posebnim pravilnikom koji donosi Gradonačelnik.

Financiranje godišnje članarine za Gradsku knjižnicu Makarska priznaje se sada i djeci i osobama s invaliditetom s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50 posto, a kako smo već pisali, pridodano je pravo na novčani poklon za darivatelja krvi.

Podsjetimo, pravo na novčani poklon darivatelju krvi priznaje se zbog zasluga u humanitarnoj aktivnosti darivatelju krvi muškoj osobi za jubilarnih 100. ili više darivanja krvi i ženskoj osobi za jubilarnih 75. ili više darivanja krvi u godini u kojoj ostvari to pravo, a ako ima prebivalište na području grada Makarske.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -