Nedjelja, 16 lipnja, 2024
NaslovnicaMAKARSKAProstorni plan ide iz početka: mijenja se tek Odluka o donošenju izmjena...

Prostorni plan ide iz početka: mijenja se tek Odluka o donošenju izmjena iz 2021. godine

Na Gradskom vijeću u petak naći će se dvije točke vezane za Izmjene Prostornog plana grada Makarska. Riječ je o izmjeni Odluke o donošenju Izmjena plana te prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske. U najmanju ruku zvuči složeno i nejasno, pa ćemo pokušati pojasniti o čemu se radi.

Prije svega treba podsjetiti na srpanj 2021. godine kada je na Gradskom vijeću donesena odluka – ista odluka čije se odluke usvajaju idućeg petka. Naime, zbog pogrešaka u odluci, inicijalnom dokumentu za pokretanje konkretnih izmjena Prostornog plana, korigirirani dokument ide ponovno pred vijećnike. Izmijenjeno je nekoliko članaka, pa je među propustima, primjerice, nenavođenje izmjena plana iz 2020. godine kao pravnu osnovu.

Među ostalim mijenja se i članak 3. u kojemu se navode razlozi izmjena u mandatu Zorana Paunovića, pa ju se predstavlja kao interventnu izmjenu ograničenu na građevinsko područje naselja i njihove izdvojene dijelove. Korigirani članak je jasniji, pa je, primjerice, naveden obuhvat izmjena, izbačena alineja o “redefiniranju uvjeta, sadržaja i obuhvata na Platnu”…

–  Kvantitativno izdašni urbanistički parametri, odnosno uvjeti gradnje propisani važećim prostornim planom dovode do ubrzane betonizacije i trošenja ograničenog resursa – prostora, poglavito izgradnjom velikog broja komercijalnih stambenih jedinica kojima je preopterećena infrastruktura grada. Stambene jedinice se prekomjerno grade ne samo na područjima mješovite namjene, već i u komunalno-poslovnim zonama, neke od njih pod krinkom “aparthotela”.

Osim prethodno opisanog osnovnog razloga izrade predmetnih izmjena i dopuna, utvrđena je i potreba za detaljnijim definiranjem pojedinih uvjeta gradnje (npr. pomoćnih građevina, zahvata od javnog interesa, prometne infrastrukture u naselju) i mjera zaštite (modernističke arhitektonske baštine) te za uvođenjem alata javnog arhitektonskog natječaja.

U važećem Planu uočene su manje greške i nedostaci koji se moraju ispraviti, a potrebno je i izvršiti izmjene kojima će se, koliko god je to moguće, osigurati nedvojbenost u provedbi.“, stoji u izmijenjenom članku.

U samoj odluci iz 2021. godine su, inače, bili navedeni rokovi za izradu prijedloga plana, održavanje javne rasprave, obradu primjedbi…Ideja je očito bila da plan bude usvojen do proljeća 2022. godine, a kako je najavljivao Paunović, nakon tekstualnih izmjena namjeravali su se, u drugom valu, baciti i na grafički dio.

Sve što je navedeno još 2021. godine trebalo je biti interventna akcija, gašenje požara u prostoru koji izjedaju voluminozne višestambene zgrade, a nakon skoro dvije godine gradska je uprava proceduralno praktički vraćena na početak.

Sama odluka o pokretanju izmjena plana koja sad ide pred vijećnike nema, inače, veze sa zamjerkama od strane Zavoda za prostorno uređenje pri Splitsko-dalmatinskoj županiji ili pak resornog ministarstva. Tu je, podsjetimo, navedena neusklađenost gradskog plana sa županijskim odnosno s nekim zakonima, kako su nam rekli u Županiji, a propusti se tiču, primjerice, zaobilaznice, obuhvata Biloševca ili pak uređaja za solarno sušenje mulja koji se ne smije nalaziti u turističkoj zoni.

Zašto je Ministarstvo dalo negativnu ocjenu, nije poznato jer niti od njih niti od Grada nismo uspjeli dobiti obrazloženje “odbijenice”. Ministarstvo je samo šturo navelo kako su od Grada zatražili dopunu prostornog plana te da će se postupak nastaviti kada se postupi sukladno zatraženoj dopuni.

Sam prijedlog plana

Kako bilo, svi su ti koraci i dalje ispred Makarske kao nužan uvjet za izmjenu plana. Dotle je na snazi važeći plan iz 2020. po kojemu se i dalje mogu graditi višestambene zgrade u mješovitim zonama, a parametri su i dalje jednako izdašni.Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna
PPUG-a:
– dostava zahtjeva javnopravnim tijelima i
pravnim osobama određenim posebnim
propisima, radi prikupljanja planskih smjernica
i njihovih zahtjeva – rok 15 dana,
– izrada Prijedloga Izmjena i dopuna PPUG-a
za javnu raspravu – 30 dana od prikupljanja
odnosno dostave odabranom izrađivaču zahtjeva
javnopravnih tijela,
– provođenje javne rasprave – 15 dana
– obrada primjedbi s javne rasprave te izrada
izvješća o javnoj raspravi – 30 dana od javne
rasprave,
– izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna PPUG-a – daljnjih 15 dana
– izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna
PPUG-a – 15 dana nakon dobijanja pozitivnih
mišljenja i suglasnosti nadležnih tijela
– izrada elaborata Izmjena i dopuna PPUG-a u
roku 15 dana od usvajanja odluke na Gradskom
vijeću Grada Makarske

Ivona Ćirak /

 

- Oglas -