Ponedjeljak, 20 svibnja, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaPROČITAJTE : Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00...

PROČITAJTE : Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn

Prava radnika na visinu plaće i elemente od kojih se ona sastoji utvrđuju se Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14. do 98/19.), Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18), kolektivnim ugovorima koje je poslodavac obvezan primjenjivati, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukama poslodavca. Poslodavac na kojeg se odnosi kolektivni ugovor ne može smanjiti plaću radnika (dok se ne promijene odredbe kolektivnog ugovora), dok poslodavac koji visinu plaće uređuje ugovorom o radu, svotu plaće može mijenjati izmjenom ugovora o radu ili aneksom ugovora o radu o čemu se i radnik mora složiti odnosno potpisati izmjene tog ugovora (aneks) – pojašnjava RRIF.

Poslodavac je obvezan u rokovima dospijeća obračunati plaću te prema propisanim obvezama zadužiti javna davanja na obrascu JOPPD.

Smatramo da poslodavca ovu obvezu treba ispuniti i u slučajevima kada od strane HZZ-a ostvaruje potporu za očuvanje radnih mjesta. Ostvarivanje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Korona virusom (COVID-19) treba smatrati državnim potporama poslodavcima, a obveze poslodavca prema radniku ostaju prema nekom od izvora radničkih prava (ugovor o radu, kolektivni ugovor i sl.). To znači da poslodavac treba obračunati plaću na onu svotu koja je ugovorena ili utvrđena nekim od izvora prava radnika.

Dakle, ako je radnikova neto plaća 5.000,00 kn, uz primjenu osnovnog osobnog odbitka ona iznosi 6.644,74 kn bruto. U tom slučaju poslodavac i dalje ima troškove i zaduženje za javna davanja na bruto od 6.644,74 kn. Navedenom potporom HZZ-o sudjeluje u isplati neto plaće, što znači da i u ovom slučaju poslodavac radniku treba isplatiti neto plaću od 5.000,00 kn a HZZ-o poslodavcu isplaćuje dio troška neto plaće u svoti od 3.250,00 kn.

Zbog novonastale situacije vezane za korona virus Vlada je najavila izmjene propisa kojima će omogućiti poslodavcima odgodu plaćanja javnih davanja. To znači da za to vrijeme poslodavcima se koji neće podmiriti obveze s motrišta javnih davanja, Porezna uprava na zaduženja iz JOPPD obrasca neće obračunavati zatezne kamate. Do trenutka pisanja ove vijesti još nisu objavljeni propisi prema kojima će se odrediti rokovi koji će navedeno omogućiti poslodavcima, stoga ćemo se o tome oglašavati kada propisi budu objavljeni – piše RRIF.

Dakle, obveze poslodavca vezane za obračun plaće su slijedeća:

  • obračunati plaću radniku prema izvoru prava radnika
  • obračunati javna davanja i zadužiti ih u JOPPD obrascu
  • radniku izdati isplatnu listu obrazac IP1 u slučaju isplate plaće ili obrazac IP1 i NP1 u slučaju ne isplate plaće.

 

M.D.

 

- Oglas -