Subota, 18 svibnja, 2024
NaslovnicaMAKARSKAPRIJE IZRADE PLANA Strateška procjena utjecaja UPU-a "Moča"

PRIJE IZRADE PLANA Strateška procjena utjecaja UPU-a “Moča”

Grad Makarska je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja „Moča” na okoliš.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske u suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije SDŽ-e iz Splita.
Izrađivač UPU_a naselja „Moča” je „Archingstudio” d.o.o. iz Splita.
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš provest će se i prethodna ocjena prihvatljivosti UPU-a za ekološku mrežu.
Kao razlozi za izradu UPU-a se navodi: potreba razvoja naselja grada Makarske, područje obuhvata plana je dijelom izgrađeno bez potrebne planske dokumentacije i odgovarajuće infrastrukture, na neizgrađenom dijelu područja obuhvata gradnja je moguća nakon donošenja Plana te potreba rješavanja komunalne infrastrukture za
cijelo područje.

Površina obuhvata Plana je 7,37 hektara.

M.D./foto M.D.

- Oglas -