Četvrtak, 29 veljače, 2024
NaslovnicaAKTUALNOPravilnik o službenim putovanjima: evo tko smije u hotele s 4+ zvjezdica

Pravilnik o službenim putovanjima: evo tko smije u hotele s 4+ zvjezdica

Grad Makarska donio je Pravilnik o službenim putovanjima kojim se uređuje planiranje službenih putovanja, izdavanje i sadržaj putnih naloga, prava na naknadu troškova službenog puta, uvjeti i visina naknade troškova za službena putovanja i slično.

Sam pravilnik vrijedi ne samo za dužnosnike, službenike i namještenike Grada, dakle, zaposlenike, nego i tzv. vanjske suradnike kao što su vijećnici, članovi radnih tijela Grada itd.

Službeno putovanje je definirano kao putovanje na koje se zaposlenik upućuje radi obavljanja poslova i zadataka iz djelokruga rada Grada, a u pravilniku je dosta detaljno propisano kako koristiri putne naloge, što se smije, što se ne smije…Ono što je posebno zanimljivo jesu kategorizacije smještaja koji se može koristiti za službena putovanja. Naime, u članku 10. navodi se kako pravo na korištenje hotela s četiri i više zvjezdica samo imaju gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika. S obzirom da to nije definirano pravilnikom, dozvoljeno im je na trošak proračunskih korisnika i noćenje u hotelima s 5 zvjezdica.

– Službenici i namještenici imaju pravo na korištenje hotela kategorija do četiri zvjezdice. Iznimno, uz prethodni pisani zahtjev službenika/namještenika te obrazloženo odobrenje Gradonačelnika, službenici i namještenici mogu koristiti i smještaj u hotelu s više od četiri zvjezdice, stoji u ovom članku.

Evidenciju o izdanim putnim nalozima vodi tajnica gradonačelnika, putem Knjige evidencije službenih putovanja. Inače, institucija tajnice gradonačelnika je ponovno vraćena.
Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -