Četvrtak, 22 veljače, 2024
NaslovnicaMAKARSKAPOMORSKO DOBRO Milijun kuna za plažu Osejava i jednak iznos za šetnicu...

POMORSKO DOBRO Milijun kuna za plažu Osejava i jednak iznos za šetnicu prema Krvavici

Na stranicama Grada Makarska objavljen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za 2022.godine te je otvoreno javno savjetovanje.

Planom se, inače, utvrđuje sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na
pomorskom dobru na području Grada Makarske kao i mikrolokacije.

Što se tiče većih investicija na pomorskom dobru, za održavanje plaže plaža Cvitačka i plaža Blace planira se 300.000 kuna. Dohranjivanje plaže plaža Cvitačka i plaža Blace teško je 200.000 kuna.  Izgradnja i rekonstrukcija plaže Osejava najvrjedniji je projekt i iznosi milijun kuna. Jedak iznos planira se za izgradnju šetnice od hotela Romana prema Krvavici.
Za čišćenje mora i plaže plaža Nugal predviđa se 20.000 kuna.

Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju po planu ometati korištenje plaže te koridor predviđen za prolaz mora biti u  širini ležaljke. Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora.

Predviđeno je šest koncesija za aqua parkove od kojih najveću površinu zauzima onaj kod Rivijere, 1000 m2.

Što se tiče terasa, ne predviđa se koncesija za ugostiteljski objekt na Sv.Petru, Sol bar.

Inače, javno savjetovanje je otvoreno do 30.travnja, do kada građani mogu upisati svoje primjedbe ili sugestije.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -