Petak, 1 prosinca, 2023
NaslovnicaAKTUALNOPetar Kelvišer (NLO): Dozvolite podloge za štekate tamo gdje nije ravno, ali...

Petar Kelvišer (NLO): Dozvolite podloge za štekate tamo gdje nije ravno, ali neka se sa zimom uklone

Među jedina tri komentara na javnom savjetovanju vezano za Odluku o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske, pored onog Udruženja obrtnika koje smo objavili, javio se i Petar Kelvišer, vijećnik NLO-a.

Kelvišer se, poput Udruženja obrtnika, osvrće na zabranu postavljanja štekata na podlogama. Predlaže postavljanje na podlogama od određenog materijala koje propisuje Odluka te da se dozvoljava samo ugostiteljskim objektima čiji štekati stoje na kosini, s uvjetom da su isti pomični i moraju se ukloniti u trenutku kad objekti prestanu raditi (npr. sezonski rad).

Neživotnom i prerigoroznom drži i obvezu izmjenu otvora odnosno vraćanje na drvene otvore.

– U čl. 40 predlaže se dodavanje rečenice: Odredba se ne odnosi na stambene objekte koje već imaju postavljena vrata i prozore od PVC i aluminijskih materijala, a koji se vizualno mogu uklopiti u kulturno-povijesnu cjelinu. Ovaj prijedlog je vezan uz energetsku učinkovitost stambenih objekata kroz efikasniju uštedu toplinske energije i hidro izolacije kojoj doprinosi upravo korištenje PVC i aluminijskih otvora. Radi se od oko 90 posto stambenih objekata u staroj gradskoj jezgri koji već ionako imaju problema sa svojim održavanjem zbog dotrajalog krovišta ili fasade. Inzistiranje na mijenjaju otvora i vraćanja na drvene materijale značilo bi ugrozu stanara kojima bi ova odluka bila dodatni trošak bez jamstva zadržavanja kvalitete stanovanja koje im pružaju PVC i ALU otvori, zaključio je vijećnik Kelvišer.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -