Subota, 20 srpnja, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaAPN NAJAVLJUJE UVOĐENJE REDA UZ DRAKONSKE KAZNE Iznajmljivanje ili prodaja stanova POS-a...

APN NAJAVLJUJE UVOĐENJE REDA UZ DRAKONSKE KAZNE Iznajmljivanje ili prodaja stanova POS-a je grubo kršenje zakona

Nakon prethodnih izmjena i dopuna Zakona o poticajnoj stanogradnji koje su na snagu stupile u srpnju ove godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) proteklih je dana objavila obavijest za korisnike stanova o mjerama koje, iako im se možda neće svidjeti, korespondiraju sa prvobitnim ugovorom koji su korisnici stanova sklopili. Ukratko, iznajmljivanje stanova POS-a podstanarima ili dugoročni najam, kao i obavljanje turističke djelatnosti (dnevni najam, oglašavanje putem internetskih platformi), bez obzira na činjenicu uredno izdanog rješenja o kategorizaciji, predstavlja grubo kršenje zakona.

– Odredbom članka 28. stavak 1. Zakona određeno je da stan kupljen prema odredbama toga zakona, bez obzira na način plaćanja, kupac ne može otuđiti niti davati u najam u roku od deset godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Prijelaznim i završnim odredbama Zakona određeno je da se zabrana otuđenja i davanja u najam primjenjuje i na ugovore o kupoprodaji stanova koji su sklopljeni prije stupanja na snagu predmetnog Zakona, a za koje od dana njihova sklapanja nije istekao rok od deset godina. Iz navedenog slijedi da se zabrana raspolaganja nekretninom odnosi na sve ugovore o kupoprodaji sklopljene poslije 18. srpnja 2009. godine. S tim u vezi, APN Vas ovim putem izvješćuje kako aktivno poduzima sve radnje radi pravilnog i na citiranom Zakonu utemeljenog upisa zabilježbe zabrane otuđenja ili davanja u najam nekretnina na koja se predmetni Zakon odnosi. Slijedom navedenog, skrećemo Vam pozornost da dugoročni najam, kao i obavljanje turističke djelatnosti (dnevni najam, oglašavanje putem internetskih platformi), bez obzira na činjenicu uredno izdanog rješenja o kategorizaciji, predstavlja grubo kršenje kogentnih odredbi Zakona. U tom smislu, APN će, utvrdi li da se stan koristi suprotno odredbama Zakona, odnosno da je sklopljen pravni posao radi otuđenja nekretnine, odnosno davanja u najam iste (a što podrazumijeva i aktivno obavljanje turističke djelatnosti), kredit proglasiti dospjelim u cijelosti, pristupiti prisilnoj naplati te o tome obavijestiti banku. U tome slučaju, kupac će biti dužan APN-u podmiriti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i tržišne vrijednosti stana u vrijeme sklapanja ugovora. Posebno naglašavamo kako će, utvrđivanjem nastupa navedenih okolnosti, APN poduzeti pravne radnje radi proglašenja pravnog posla kojim se nekretnina otuđuje ili daje u najam, ništetnim – stoji u priopćenju APN-a.

D.Antonini

- Oglas -