Četvrtak, 22 veljače, 2024
NaslovnicaMAKARSKAMAKARSKA Objavljen natječaj za financiranje udruga: Prijave isključivo putem digitalnih obrazaca

MAKARSKA Objavljen natječaj za financiranje udruga: Prijave isključivo putem digitalnih obrazaca

Grad Makarska objavio je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2024. godini, u ukupnoj vrijednosti od 239.379,00 eura, objavili su iz Grada.

Po prvi put prijavu je moguće predati isključivo elektronički putem i to popunjavanjem digitalnog obrazaca koji se nalazi na linku: https://makarska.otvorenigrad.hr/

Za pristup obrascu potrebna je prijava ili udruge ili bilo kojeg člana u NIAS sustav e-građani.

Grad Makarska je pripremio 3 obrasca i to:

1. Za programe projekte i manifestacije iz kulture i tehničke kulture

2. Za programe projekte i manifestacije iz zdravstva i socijalne skrbi

3. Za manifestacije iz sporta

Obrasce je moguće predati tek nakon što se popune sva obvezna polja, te dodaju traženi dokazi i popunjeni propisani obrasci. Kod popunjavanja prijave treba voditi računa da je pojedine rubrike moguće popuniti upisom isključivo brojčanih vrijednosti (npr. Broj volontera, broj sati)… Ako je takav odgovor, u obvezna polja upisuje se odgovor Nema, odnosno gdje se traži brojčani upis 0 (nula).

Prijavitelji svoje programe, projekte ili manifestacije mogu prijaviti u jednom od 5 prioritetnih područja i to za financiranje programa, projekata ili manifestacija iz kulture, tehničke kulture i zdravstva i socijalne skrbi i manifestacije iz sporta.

Važno je istaknuti da organizacija civilnog društva (udruga) može na ovaj natječaj može prijaviti najviše jedan program i najviše tri projekta ili manifestacije.

Prijave će biti moguće dostaviti do ponoći 29. veljače 2024.

Sve druge informacije prijavitelj može pronaći Uputama za prijavitelje, odnosno tekstu javnog natječaja, kao i Pravilniku.

Više možete pročitati OVDJE.

- Oglas -