Utorak, 27 veljače, 2024
NaslovnicaMAKARSKAObjavljen Javni poziv za sudjelovanje u natječaju za izbor upravitelja zgrade P.T.C....

Objavljen Javni poziv za sudjelovanje u natječaju za izbor upravitelja zgrade P.T.C. „Sveti Nikola“ u Makarskoj

Suvlasnici P.T.C. Sv Nikola u Makarskoj objavili su javni poziv za sudjelovanje u natječaju za izbor upravitelja zgrade P.T.C. „Sveti Nikola“ u Makarskoj, kojeg prenosimo u nastavku:

JAVNI POZIV za sudjelovanje u natječaju za izbor upravitelja zgrade P.T.C. „Sveti Nikola“ u Makarskoj

I.) Predmet i svrha natječaja: Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za Upravitelja zgrade P.T.C. „Sveti Nikola“ u Makarskoj. Prema Projektu etažiranja i podacima iz nadležne zemljišne knjige Zgrada ima 154 etažna dijela čija je ukupna površina 5.730,45 m2.

II.) Naručitelj: Suvlasnici zgrade P.T.C. „Sveti Nikola“ u Makarskoj, A. Starčevića 32

III.) Pravo sudjelovanja: Sve pravne i fizičke osobe koje su u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje djelatnosti upravljanja nekretninama i koje u zadanom roku dokažu da ispunjavaju natječajne uvjete.

IV.) Rok i dostava ponuda: 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva.
Ponude sa pripadajućom natječajnom dokumentacijom uložiti u čvrstu neprozirnu kuvertu (istu je poželjno pečaćenjem ili na drugi način osigurati od neovlaštenog otvaranja) i preporučenom pošiljkom dostaviti na adresu: Knjigovodstveni ured Vuletić, P.T.C. „Sv. Nikola“, Ante Starčevića 32, 21300 Makarska, uz posebnu naznaku: „NE OTVARATI – Natječaj za upravitelja zgrade“.

V.) Dokumentacija uz ponudu: Ponuda (izrađuje se prema pisanim uputama Naručitelja)
Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (izvornik ne stariji od dana objave ovog Javnog poziva).
BON2/SOL2 – kao dokaz financijske sposobnosti (izvornik ne stariji od dana objave ovog Javnog poziva).

Potvrda nadležne Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima kao dokaz o ispunjavanju financijskih obveza (izvornik ne stariji od dana objave ovog Javnog poziva).

VI.) Kriteriji za odabir: Ekonomski i tehnički najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja koji je ispunio natječajne uvjete.
Prilikom analize, usporedbe i ocjene ponuda, Naručitelj nije dužan izvršiti tzv. bodovanje ponuda.
Ocjenu ponuda u ime naručitelja obavlja Savjet suvlasnika.

VII.) Posebne napomene: Radi pribavljanja kompletne natječajne dokumentacije (upute i informacije za izradu ponude, međuvlasnički ugovor, popis zajedničkih dijelova i uređaja Zgrade) svaki zainteresirani ponuditelj treba uputiti zahtjev elektronskom poštom na adresu: suvlasnici.ptcsvetinikola@gmail.com .

Naručitelj nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.
Radi pojašnjenja i dodatne prilagodbe ponude, Naručitelj ima pravo obaviti razgovor s jednim ili više ponuditelja koji su ušli u tzv. uži izbor.

U slučaju da Naručitelj ocijeni da pristigle ponude ne udovoljavaju oglašenim uvjetima ili da iz bilo kojeg razloga nisu prihvatljive, može bez ikakvog posebnog obrazloženja i bez bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima, poništiti natječaj i u primjerenom roku oglasiti novi.
Ponuditelji nemaju pravo na naknadu nikakvih troškova, pa ni za slučaj da natjecanje bude poništeno.

O ishodu natjecanja ponuditelji će biti izviješteni elektronskom poštom u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
U slučaju da Naručitelj i odabrani ponuditelj u primjerenom roku ne mogu postići suglasnost u svezi sadržaja Ugovora o upravljanju, Naručitelj ima pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natjecanje.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i/ili pojašnjenjima zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti elektronskom poštom na adresu: suvlasnici.ptcsvetinikola@gmail.com .

Čitav tekst javnog poziva možete preuzeti na ovoj poveznici: Tekst natječaja_prijedlog1(1).

MD/foto MD

 

- Oglas -