Srijeda, 29 studenoga, 2023
NaslovnicaMAKARSKAO temi radova kod Romane oglasio se i makarski SDP. Evo što...

O temi radova kod Romane oglasio se i makarski SDP. Evo što kažu:

O temi radova na plaži kod hotela Romana danas se oglasio makarski SDP, priopćenjm kojeg potpisuje predsjednik gradskog ogranka Sretan Glavičić.

– Posljednja zbivanja na području Cvitačke opravdano su uznemirila javnost. Kao i prečesto do sada, kad je u pitanju Makarska, pod krinkom razvoja, događaju se sporne, a možda i nezakonite radnje. I dok svi želimo da Makarska bude uređeni grad i uspješna destinacija održivog turizma, očito je da su pojedinci, potpomognuti gradonačelnikom zaključili da privatni interes može prevagnuti nad općim interesom.

Posljednje izmjene i dopune Prostornog plana omogućile su Romani d.o.o. da joj u kolovozu 2020. godine Grad Makarska izda građevinsku dozvolu. Ta građevinska dozvola se temelji na aktima (arhitektonski, građevinski, strojarski projekti i sl.) koji su redom izrađeni u rujnu 2019. godine. Lokacijska dozvola je izdana u listopadu 2017., a mišljenje Grada za tu lokacijsku dozvolu potječe iz siječnja 2013. godine. Dakle, 4 i pol godine razmaka, ali jedna poveznica –u oba slučaja gradska uprava u rukama HDZ-a. Sada Jure Brkana, a tada Marka Ožića Bebeka.

Dana 10. srpnja 2020. SDP Makarska je glasao protiv izmjena Prostornog plana, jer smo znali da će to omogućiti da HDZ dozvoli sve ono što za vrijeme mandata SDP-a nije bilo dopušteno. Bez obzira na pojedine medijske natpise i poneke pogrešne interpretacije izjava, u razdoblju lipanj 2013. – lipanj 2017. Romani d.o.o. nisu bili dozvoljeni radovi! Već tada u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja smo dobili potvrde da smo u pravu što ne dozvoljavamo privatnim investitorima radove na pomorskom dobru. I sada je sporno zašto dozvole za ovako veliki zahvat koji nepovratno mijenja stoljetnu plažu uopće glase na privatnog investitora, a ne na ime županije Splitsko – dalmatinske, osobito jer se radi o pomorskom dobru kao općem dobru od interesa za Republiku Hrvatsku, koje ima njezinu osobitu zaštitu.

Institucionalnu borbu protiv gradnje na pomorskom dobru nastavili smo na posljednjoj sjednici županijskog Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru koja se održala 03. prosinca 2020. na kojoj je naš županijski vijećnik SDP-a jedini glasao protiv davanja koncesije Romani d.o.o., između ostalog, jer je ista značajno veća od površine ispred hotela Romana.

U ime SDP-a Makarska zatražili smo od Upravnog odjela za turizam i pomorstvo pojašnjenja o granici pomorskog dobra, zbog opravdanog straha da će se nasipavanjem i gradnjom granica pomorskog dobra pomaknuti i time ići u korist vlasnika nekretnine koje sada čine pomorsko dobro (ali pomicanjem granice će to prestati biti). Tada postoji opasnost da javna površina uz hotel postane privatno vlasništvo.

Za kraj nažalost moramo ponoviti, a što smo već prilikom višesatne rasprave na GV 10. srpnja 2020. pokušali objasniti i vijećnicima vladajuće koalicije ( HDZ- Hloverka N. Srzić i Ivan Perić) i uvjeriti ih da većina izmjena odredbi PPUG-a (između ostalog i odredbe o rekonstrukcijama, o smanjenju zelene površine, opasnosti od nastajanja aparthotela koji će se prodavati kao stanovi, pretvaranju Petra Pana i Šumice u buduće hotele/aparthotele itd.) su buduće tempirane bombe koje prijete ovom gradu – stoji u priopćenju kojeg potpisuje Sretan Glavičić.
M.D.

- Oglas -