Utorak, 28 studenoga, 2023
NaslovnicaAKTUALNONOVI REŽIM U periodu od pet mjeseci zabranjena buka od 14 do...

NOVI REŽIM U periodu od pet mjeseci zabranjena buka od 14 do 17 i od 20 do 9 sati ujutro

Prije četiri je mjeseca na Gradskom vijeću skraćena zabrana izvođenja građevinskih radova; umjesto “veta” od 1.svibnja do 30.rujna, bauštele mogu raditi sve od 15.lipnja do 30.rujna. Vijećnici NLO-a oštro su se protivili ovoj odluci koju su ocijenili štetnom za turizam, te je vijećnica Ivana Miočević Franić na koncu predložila da se ovaj problem riješi kroz drugu odluku, Odluku o javnom redu i miru.

Za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća sastavljen je prijedlog odluke kojom se u naseljenim mjestima zabranjuje izvoditi radove upotrebom građevinskih i drugih strojeva, vozila i alata koji stvaraju buku, u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja te od 1. listopada do 31. prosinca, u vremenu od 14,00 do 17,00 sati te od 20,00 do 8,00 sati, a u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, u vremenu od 14,00 do 17,00 sati te od 20,00 do 9,00 sati.

 – Ukoliko je odlukom o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske propisano drugačije razdoblje i vrijeme od odredbe prethodnog stavka, a u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevina određenih tom odlukom, za tu vrstu radova primjenjuju se odredbe odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske.“, stoji u odluci.

Ovaj je prijedlog objavio i gradonačelnik Zoran Paunović na svojoj stranici, a u komentarima je građane najviše zanimalo kako će se mjeriti odnosno definirati buka. To je uistinu uvijek bio problem iz razloga što je taj dio u ingerenciji sanitarne inspekcije i nije tajna da je bivša vlast javno isticala nedovoljnu suradnju. Neke je zanimalo kako će se tretirati buka u kafićima koji imaju vanjske zvučnike i, kako siu naveli, “glume diskoteke”.

Ivona Ćirak /foto M.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazloženje

 

Pravni temelj predložene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru je članak 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (Narodne novine, broj 5/90, 30/90, 47/90, 29/94), koji propisuje da skupština općine odnosno skupština gradske zajednice općina može svojom odlukom, u skladu s čl.1. istog zakona, koji propisuje da su prekršaji protiv javnog reda i mira, između ostalih, i djela kojima se na nedozvoljeni način remeti mir, rad ili normalni način života građana te na drugi način narušava javni red i mir građana, propisivati i druge prekršaje protiv javnog reda i mira koji nisu predviđeni tim zakonom.

 

U  Odluci o javnom redu i miru  (Glasnik Grada Makarske, br. 10/07, 25/08 i 7/12.), koja se mijenja predloženom Odlukom, čl.24. glasi:

 

„Zabranjeno je upotrebljavati građevinske i druge strojeve koji stvaraju buku u naseljenim mjestima u razdoblju od 15. travnja do zaključno 15. listopada u vremenu od 22,00 do 07,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati, a u razdoblju od 16. listopada do 14. travnja u vremenu od 20.00 do 07,00.

            Odredbe prethodnog stavka ne isključuju primjenu odredbi drugih odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova u sezoni.

Izuzetno se može dopustiti upotreba strojeva i u vrijeme kada je odredbom st.1 ovog članka zabranjeno, ako postoje bitni neodloživi razlozi.

Odobrenje tada izdaje upravno tijelo nadležno za stambeno komunalne poslove Grada Makarske.“

 

Ovim prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru čl.24. mijenja se i glasi:

 

Zabranjeno je u naseljenim mjestima izvoditi radove upotrebom građevinskih i drugih strojeva, vozila i alata koji stvaraju buku, u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja te od 1. listopada do 31. prosinca, u vremenu od 14,00 do 17,00 sati te od 20,00 do 8,00 sati, a u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, u vremenu od 14,00 do 17,00 sati te od 20,00 do 9,00 sati.

 

Ukoliko je odlukom o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske propisano drugačije razdoblje i vrijeme od odredbe prethodnog stavka, a u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevina određenih tom odlukom, za tu vrstu radova primjenjuju se odredbe odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske.“

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru nastoji se suzbiti remećenje javnog reda i mira te osigurati normalan način života građana, na način da se definira vrijeme te razdoblje godine u kojem se zabranjuje izvoditi radove koji stvaraju buku, upotrebom građevinskih i drugih strojeva, vozila i alata, a sve kako bi se otklonili razlozi koji djeluju na destruktivno ponašanje, stvaraju nemir, neraspoloženje i uznemirenost građana te kako bi se unaprijedila kultura življenja i stanovanja.

 

Ovom odlukom propisuje se i iznimka od primjene stavka 1. članka 24., kada je odlukom o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske propisano drugačije razdoblje i vrijeme, u kojem se nikako ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevina, neovisno o tome stvaraju li ti radovi buku ili ne, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe te odluke.

Dakle, predloženom odlukom ne zabranjuje se u potpunosti izvođenje građevinskih radova, već se zabranjuje stvaranje buke prilikom izvođenja radova upotrebom građevinskih i drugih strojeva, vozila i alata, u razdoblju i vremenu kako je to navedeno u stavku 1. članka 24. Naime, navedeni radovi mogu se obavljati i za to vrijeme, ali pod uvjetom da se pri njihovom izvođenju ne stvara buka, osim u slučaju ako se radi o radovima, koji se, u razdoblju i vremenu propisanom odukom o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske, ne mogu nikako izvoditi, bez obzira stvara li se buka izvođenjem tih radova ili ne.

 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje predložene Odluke.

 

 

Gradonačelnik

 

 

- Oglas -