Nedjelja, 14 travnja, 2024
NaslovnicaMOZAIKMorska munja ili OLIMP M-46 – Nepotopivo plovilo Carinske uprave i Ribarske...

Morska munja ili OLIMP M-46 – Nepotopivo plovilo Carinske uprave i Ribarske inspekcije

Nepotopivi i superbrzi brod M-46, plod je spoja hrvatske pameti i moderne tehnologije koja je omogućila jeftinu proizvodnju prijeko potrebnih plovila raznim javnim službama. Osim što ga koristi Hrvatska ratna mornarica u sklopu djelovanja Obalne straže, nadležnost provođenja mjera nadzora na moru u sklopu integriranog upravljanja granicom u djelokrugu rada je i Carinske uprave i Ribarske inspekcije, Ministarstva poljoprivrede. Brod kojeg su zbog svojih specifikacija odmah prozvali “Morska munja” i u nedjelju je, na blagdan svetog Nikole, kada su na Jadranu vladali nemogući uvjeti za plovidbu, s visinom valova na otvorenom moru do 7 metara, isplovio i pokazao da opravdava uložen novac poreznih obveznika – piše Morski.hr.

Aplicirajući u okviru dostupnih sredstava i fondova namijenjenih za jačanje operativnih kapaciteta nadležnih nadzornih tijela na moru, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. ugovoreno je i odobreno nabavljanje ukupno 4 plovila, a nabavna pojedinačna vrijednost plovila je 5,5 milijuna kuna bez PDV, od čega je 70% sredstava financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a 30 % sredstava je nacionalno financiranje – Ministarstvo poljoprivrede.

U prvoj polovici 2020. isporučena su 2 plovila, model OLIMP VHB M46 te predana na korištenje u matične luke Rijeka i Zadar, a ova moćna plovila se sukladno zajedničkim planovima rada prvenstveno koriste od strane Mobilnih jedinica Carinske uprave kao i Ribarske inspekcije na cjelokupnom morskom carinskom području Republike Hrvatske.

Međuresornim Ugovorom o korištenju četiri plovila, Carinska uprava kao korisnik plovila osigurava siguran vez za sva plovila te unutarnjim ustrojstvom osigurati osobe za upravljanje i operativno održavanje plovila, dok će Uprava za ribarstvo, Ministarstva poljoprivrede kao vlasnik plovila, snositi troškove redovnog i izvanrednog servisiranja, održavanja i popravaka, registracije i osiguranja plovila.

Plovila su izrađena u Republici Hrvatskoj, brodogradilišta u Puli i Šibeniku, i tehničkim kapacitetima u potpunosti prilagođena za višednevni boravak na moru, čime će se optimizirati troškovi pogonskog goriva i ostalih logističkih potreba tijekom provedbe kontinuiranih mjera nadzora od stane oba inspekcijska tijela na moru. Ostala dva plovila isporučiti će se do kraja 2020., a njihove matične luke biti će Split i Dubrovnik, čime su operativni kapaciteti nadzornih tijela na moru u pogledu plovila u potpunosti modernizirani.

Brod kojeg su zbog svojih specifikacija odmah prozvali “Morska munja” i u nedjelju je, na blagdan svetog Nikole, kada su na Jadranu vladali nemogući uvjeti za plovidbu, s visinom valova na otvorenom moru do 7 metara, isplovio i pokazao da opravdava uložen novac poreznih obveznika.
M.D. / foto: screenshot

- Oglas -