Četvrtak, 22 veljače, 2024
NaslovnicaAKTUALNOMinistarstvo turizma je još u travnju prošle godine tražilo dopunu dokumentacije za...

Ministarstvo turizma je još u travnju prošle godine tražilo dopunu dokumentacije za Jadrana Puharića. Grad je odugovlačio

Kako je moguće da je gotovo godinu dana poslije njegova izbora Ministarstvo turizma i sporta osporilo imenovanje Jadrana Puharića, prilično je nejasno iz priopćenja gradonačelnika i predsjednika TZ-a Zorana Paunovića, koji ga je objavio dva tjedna nakon “odbijenice” resornog ministarstva.

Iz Ministarstva od kojega smo zatražili kronologiju nam je stiglo dosta detaljno pojašnjenje iz kojega je jasno da je nedostatak, točnije, manjak godina staža u struci koja odgovara stupnju stečene stručne spreme uočen još u travnju prošle godine.

Od tada ministarstvo traži dopunu dokumentacije umjesto koje je, kako se vidi iz njihova dopisa, dobilo nedovoljna pojašnjenja samog gradonačelnika, no ne i ono što su tražili.

Nakon što nisu dobili dopunu dokumentacije, krajem listopada su pokrenuli izvanredni nadzor te naposljetku u siječnju odbijaju prihvatiti izbor i upisati Jadrana Puharića kao direktora u upisnik turističkih zajednica.

Uostalom, evo cijeli dopis Ministarstva:

– Zakon propisuje da je turistička zajednica dužna podnijeti zahtjev za upis promjene podataka upisanih u Upisnik turističkih zajednica u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ministarstvo je zaprimilo zahtjev za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje Turističke zajednice grada Makarske (dalje u tekstu: TZG Makarske) 4. travnja 2023. godine.

Dana, 05. travnja 2023. godine Ministarstvo je pisanim putem od TZG Makarske zatražilo dopunu dokumentacije s obzirom na to da je dostavljena dokumentacija bila nepotpuna. TZG Makarska je dostavila dopunu dokumentacije 25. travnja 2023. godine. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ 13/22., u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisuje uvjete koje mora zadovoljiti osoba kako bi mogla biti odabrana za radno mjesto direktora turističke zajednice.

Uvidom u dokumentaciju, nije bilo moguće utvrditi da odabrani kandidat, za kojeg je dostavljen zahtjev za upis osobe ovlaštene za zastupanje u Upisnik turističkih zajednica, ispunjava navedene uvjete. Ministarstvo je 16. lipnja 2023. godine zatražilo od TZG Makarske da u roku od 8 dana od zaprimanja dostavi dokumentaciju na temelju koje je Turističko vijeće TZG Makarske utvrdilo da g. Jadran Puharić ispunjava uvjet iz članka 4. stavka 1. t.2. Pravilnika tj., da ima najmanje 6 godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. toga stavka ili najmanje 2 godine radnog iskustva na rukovodećem poslovima u turizmu.

Dana 14. srpnja 2023. godine Ministarstvo zaprima očitovanje predsjednika TZG Makarske g. Zorana Paunovića, kojim se pojašnjava provedena procedura no iz kojega i dalje nije bilo razvidno da je traženi uvjet iz članka 4. stavka 1. t.2. Pravilnika ispunjen te je Ministarstvo 24. kolovoza 2023. godine ponovno zatražilo dostavu dokumentacije iz koje je moguće nedvojbeno utvrditi da je uvjet iz članka 4. stavka 1. točke 2. Pravilnika ispunjen.

foto: O.F.

Nakon zaprimanja dopune dokumentacije, a obzirom da se iz iste nije moglo nedvojbeno utvrditi ispunjenje navedenog uvjeta, 25. listopada 2023. Ministarstvo je sukladno Zakonu pokrenulo postupak izvanrednog nadzora glede postupka izbora i imenovanja direktora Turističke zajednice grada Makarske.

U okviru izvanrednog nadzora Ministarstvo je dodatno, u dva navrata (emailom) tražilo od TZG Makarske dopunu dostavljene dokumentacije. Sukladno činjeničnom stanju, utvrđenom u nadzoru, Ministarstvo turizma i sporta je 18. siječnja 2024. izdalo Rješenje o odbijanju zahtjeva Turističke zajednice grada Makarske za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje u Upisnik turističkih zajednica.

Vezano uz daljnje postupanje, a kako je TZG Makarska i pojašnjeno u komunikaciji, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona, do izbora direktora turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice obnaša predsjednik turističke zajednice te je u tom roku TZG Makarska dužna provesti javni natječaj za izbor direktora/direktorice na mandat od četiri godine, navodi se u dopisu Ministarstva.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -