Subota, 20 travnja, 2024
NaslovnicaMAKARSKAMakarska se proglašava Sigurnim mjestom za žene

Makarska se proglašava Sigurnim mjestom za žene

Rezolucija o proglašenju Makarske sigurnim mjestom za žene, o kojoj će ovog petka odlučivati makarski gradski vijećnici, naglašava posvećenost nultoj toleranciji prema nasilju nad ženama i predstavlja značajan korak prema osiguranju sigurnosti i zaštite žena – objavili su iz Grada Makarske.

Predložene su konkretne mjere kako bi se zaštitile žrtve nasilja:

1. Financijsku potporu ženama u skloništima: Žene koje traže utočište u skloništima dobit će financijsku pomoć s ciljem osnaživanja žrtva i pružanja resursa potrebnih tijekom njihovog oporavka.

2. Troškove smještaja u unajmljenim stanovima: Grad će pokriti trošak do 600,00€ mjesečno unajmljenog stana, osiguravajući da žrtve imaju sigurno mjesto za boravak, udaljeno od opasnosti. Kako bi olakšali osamostaljenje i vraćanje žrtve nasilja u društvo, predviđeno pravo troška nužnog smještaja grad će sufinancirati u trajanju do šest mjeseci.

3. Smjernice o prevenciji nasilja nad ženama u gradu Makarskoj, koje uključuju:
– Informiranje i edukaciju: Aktivnosti koje educiraju građane o nasilju nad ženama, prepoznavanju znakova i pružanju podrške.
– Preventivne mjere: Implementacija programa koji sprječavaju nasilje, uključujući rad s mladima, edukaciju o ravnopravnosti spolova i promicanje pozitivnih oblika ponašanja, te široku međuresornu suradnju.
– Psihosocijalni tretmani: Osiguranje psihosocijalnih tretmana za žrtve nasilja i počinitelje.
– Senzibilizacija javnosti: Kampanje koje podižu svijest o nasilju nad ženama i potiču građane na aktivno sudjelovanje u prevenciji.
Gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović, naglasio je potrebu za suradnjom između lokalne vlasti, nevladinih organizacija i članova zajednice kako bi se stvorilo okruženje u kojem se žene osjećaju zaštićeno i podržano.

“Makarska je predvodnik u namjeri da postane sigurno mjesto za žene. Implementiranjem predloženih praktičnih mjera, poput financijske podrške i sigurnog smještaja, postaviti ćemo primjer drugima.” – kazao je gradonačelnik Paunović, a Gordana Muhtić, predsjednica Gradskog vijeća, naglasila je kako su navedene mjere su nužne za resocijalizaciju i pokazuju žrtvama da kao društvo stojimo uz njih pri važnom koraku ka neovisnom i dostojanstvenom životu:
„U skladu s Rezolucijom “Sigurno mjesto za žene” nastavljamo razvijati nove programe s ciljem zaštite žena, djece, ali i prekidanja začaranog kruga naučenih obrazaca nasilnog ponašanja i negiranja važnosti žena u svim sferama svakodnevnog života.“

Dodajmo kako je u Republici Hrvatskoj u posljednjih dvadeset godina ubijeno 400 žena, što nas svrstava na treće mjesto Europske Unije po broju femicida u odnosu na broj stanovnika.

Ovom sveobuhvatnom kampanjom, stoga, Grad Makarska želi stvoriti okruženje u kojem se žene osjećaju zaštićeno, podržano i sigurno te se pridružiti globalnom naporu za stvaranje svijeta u kojem svaka žena može živjeti bez straha od nasilja.
- Oglas -