Petak, 1 prosinca, 2023
NaslovnicaMAKARSKAIz Komore: Dok se ne zaposli medicinski biokemičar na puno radno vrijeme...

Iz Komore: Dok se ne zaposli medicinski biokemičar na puno radno vrijeme u Makarskoj, uzorci krvi se transportiraju i dalje

Na organizaciju rada makarskog laboratorija, koji je zbog korištenja bolovanja laboranata nekoliko dana bio zatvoren, osvrnula se i Hrvatska komora medicinskih biokemičara kojima smo poslali upit.

Status zdravstveno-laboratorijskih tehničara nisu komentirali s riječima kako oni nisu članovi Hrvatske komore medicinskih biokemičara te Komora ne može ni komentirati kontrolu njihovih bolovanja.

No, odgovorili su detaljno na pitanje o standardima, regulativi i organizaciji medicinsko-biokemijske djelatnosti.

– Potrebno je navesti kako Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti propisuje kadrovski normativ za opći medicinsko-biokemijski laboratorij: magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine i zdravstveno-laboratorijski tehničar/prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Sukladno zakonskoj regulativi medicinsko-biokemijske djelatnosti, kadrovski normativ za ugovaranje laboratorijske dijagnostike javne zdravstvene službe na razini primarne zdravstvene zaštite propisan je Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja: spec. medicinske biokemije ili mag. med. biochem. i laboratorijski tehničar. Iz navedenog proizlazi da nije moguće ugovoriti medicinsko-biokemijski laboratorij na razini primarne zdravstvene zaštite ako laboratorij nema zaposlenog magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine u punom radnom vremenu, stoji u prvom dijelu odgovora.

S obzirom da makarski laboratorij nema magistru medicinske biokemije, ne bi niti mogao raditi.

Međutim, dalje navode kako laboratorij ipak nije jedino mjesto za prikupljanje uzoraka. Laboratorij je mjesto gdje se analiziraju uzorci, a krv se može vaditi i u ordinacijama obiteljskih liječnika.

– Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti dom zdravlja pruža zdravstvenu zaštitu, između ostalih, i obavljanjem djelatnosti laboratorijske  dijagnostike. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da dom zdravlja mora osigurati provođenje propisanih djelatnost, pa tako i laboratorijske, ako obavljanje djelatnosti, sukladno mreži javne zdravstvene službe nije drugačije organizirano.

U skladu s razvojem laboratorijske djelatnosti, medicinsko-biokemijski laboratorij nije primarno mjesto za uzorkovanje biološkog materijala, odnosno za vađenje krvi, već je to mjesto gdje se uzorci biološkog materijala analiziraju u skladu sa svim pravilima dobre laboratorijske prakse. Stoga je radi unaprjeđenja skrbi o bolesniku, pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u suradnji s  Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara, Hrvatskom komorom medicinskih sestara i Hrvatskom liječničkom komorom, organiziran, tijekom 2009. i 2010. godine, tečaj trajne edukacije za medicinske sestre/tehničare u liječničkim timovima primarne zdravstvene zaštite, sa zadaćom  ostvarivanja reformskog cilja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske: uzorkovanje krvi i prikupljanje biološkog materijala u liječničkim ordinacijama. Na osnovu ugovora s HZZO-om, medicinsko-biokemijski laboratorij obvezan je dostaviti ordinacijama odgovarajući broj zatvorenih sistema za vađenje krvi, te transportirati biološki materijal iz ordinacija u laboratorij na analizu i putem CEZIH-a dostaviti nalaze u liječničke ordinacije. Uzorkovanje krvi u liječničkim ordinacijama provodi se od 2011. godine, a cilj je bio olakšati dostupnost zdravstvene zaštite građanima Republike Hrvatske bez obzira na mjesto stanovanja i udaljenost od medicinsko-biokemijskog laboratorija., tumače dalje.

– Iz navedenog proizlazi, ako zbog nedostataka propisanog kadra ili nekih drugih razloga, nije moguće ugovoriti medicinsko-biokemijski laboratorij u nekom mjestu moguće je organizirati transport bioloških uzoraka u suradni laboratorij na analizu poštujući sve propisane predanalitičke čimbenike. Prema informacijama kojima Hrvatska komora medicinskih biokemičara raspolaže, upravo na ovaj način je već godinama, zbog nedostatka medicinskog biokemičara i nemogućnosti funkcioniranja medicinsko-biokemijskog laboratorija u Makarskoj, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije organizirao transport uzoraka s područja koje gravitiraju Makarskoj u medicinsko-biokemijski laboratorij u sklopu Doma zdravlja u Splitu. Nema nikakvih stručnih zapreka da se takav transport uzoraka i dalje ne nastavi dok se ne zaposli medicinski biokemičar u punom radnom vremenu za lokaciju u Makarskoj a sve kako bi se osigurala dostupnost laboratorijske dijagnostike za stanovnike koji gravitiraju Makarskoj, ističu na kraju.

Po svemu ovome, mi već dulje vrijeme imamo krnji laboratorij jer nemamo magistru. A upravo magistra jest preduvjet za ugovaranje usluge laboratorija.

Znači li sve navedeno da bi se makarski laboratorij zapravo trebao ugasiti, ponovno smo pitali komoru te smo u iščekivanju odgovora.

Uglavnom, valja se prisjetiti kako je upravo zbog toga 2017. Građanska inicijativa Makarske rivijere pokrenula peticiju za spas makarskog laboratorija te prikupila preko 6000 potpisa. U obrazloženju zahtjeva da se omogući uzimnanje uzoraka i analiza u Makarskoj navodilo se tada da makarskom laboratoriju zimi gravitira 30 tisuća osiguranika, a ljeti preko 70 tisuća.

Pet godina poslije situacija je i gora, jer je broj laboranata s četiri pao na, trenutno, dva. Magistru smo bili dobili i uskoro ostali bez nje, a dva ključna pitanja koja se nameću jesu: kako laboratorij radi ako nije zadovoljena regulativa? I drugo, ako imamo pravo na medicinsko biokemijski laboratorij, a Dom zdravlja ga očito ne može osigurati, zašto jednostavno ne raspišu natječaj za koncesiju?

Kako bilo, sva ova pitanja smo uputili i na adresu resornog ministarstva te ćemo objaviti čim dobijemo odgovore.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -