Četvrtak, 25 srpnja, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaHRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO: Ovo su preporuke za kupanje u moru...

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO: Ovo su preporuke za kupanje u moru (i kopnenim površinskim vodama)

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo danas (14.svibnja) su objavili Preporuke za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije COVID-19

1.Opće preporuke

Vidljive obavijesti i informiranje gostiju. Na vidljivom mjestu na ulazu, kao i u samom prostoru gdje borave posjetitelji, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati ili koje vrijede u tom prostoru. Ako je dostupna odgovarajuća infrastruktura, moguće je razglasom povremeno oglašavati glasovne poruke kako bi se posjetitelje podsjetilo na nužno održavanje fizičkog razmaka i drugih općih mjera.

Maksimalan broj osoba u prostorima. Za prostore morskih i slatkovodnih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema načelu 15 osoba na 100 m2 neto površine prostora.

Fizička udaljenost. Za sve posjetitelje i zaposlenike savjetuje se da se pridržavaju pravila fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Opće i higijenske mjere. Opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://bit.ly/3cp9lvi. Preporuke za pridržavanje svih preventivnih mjera odnose se na sve površine morskih i slatkovodnih kupališta (vodene površine, plaže te prostore gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi).

  1. Prostorni i tehnički uvjeti morskih i slatkovodnih kupališta

Dezinfekcija ruku. Na razumnim razmacima te na vidljivim mjestima nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži).

Fizička udaljenost. Koncesionar treba odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička distanca (osigurati osobu koja može nadzirati propisane mjere) te dezinficirati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te prije nego je drugi gost koristi. Ako prostori kupališta predviđaju druga sjedeća mjesta, njih je također potrebno rasporediti na 1,5 m udaljenosti.

Odlaganje otpada. U svim otvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Korištenje vode. Prilikom boravka u vodi održavati fizičku distancu od 1,5 m.

Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova. Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekcija sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), kao i pojačati broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svakom sanitarnom čvoru. Istodobno, treba ograničiti korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.

  1. Prostori za usluživanje hrane i piće i trgovački sadržaji na morskim i slatkovodnim kupalištima

Ugostiteljski objekti / Upute za ugostiteljske objekte dostupne su na mrežnoj stranici HZJZ

 

  1. Redoviti monitoring vode za rekreaciju

Monitoring provode djelatnici nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, odnosno ovlašteni laboratoriji sukladno Planu i programu monitoringa morskih plaža i kopnenih kupališta.

Djelatnici laboratorija koji provode uzorkovanje i analizu voda trebaju se pridržavati uobičajenih mjera zaštite i sigurnosti prilikom provedbe uzorkovanja i analiza, poštivajući pravila struke, opće mjere zaštite te opće preporuke o držanju fizičke distance i osobne higijene.

 

- Oglas -