Subota, 2 prosinca, 2023
NaslovnicaMAKARSKAGRADSKO VIJEĆE Privremena zabrana građevinskih radova i u 2021. od 1. svibnja...

GRADSKO VIJEĆE Privremena zabrana građevinskih radova i u 2021. od 1. svibnja do 30. rujna, prvi put detaljno navedeni zabranjeni radovi

Iako je prijedlog Gradskom vijeću bio da se vremensko ograničenje za zabranu građevinskih radova u turističkoj sezoni skrati na razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, jednoglasnom odlukom svih gradskih vijećnika na kraju je ipak odlučeno da radovi, kao i prošle godine, budu zabranjeni od 1. svibnja do 30. rujna od 0-24 sata.

I vladajući i oporbeni vijećnici složili su se da je nepoštivanje gradske odluke o zabrani građevinskih radova u sezoni veliki problem za makarski turizam od kojih većina stanovnika Makarske živi. Odsjek za komunalno i prometno redarstvo čije su izvješće gradski vijećnici dobili poduzima sve u skladu sa svojim ovlastima no na žalost ne može izlaskom na teren zaustaviti radove. Sankcioniranju investitora prethodi upravni postupak koji ma svoje faze: izlazak na teren, izrada i uručivanje zapisnika, izdavanje i uručivanje rješenja te na kraju naplatu kazne koja najčešće ne priječi investitora u daljnjoj gradnji.

Gradonačelnik Jure Brkan  prihvatio je amandman SDP-a pa će privremena zabrana građevinskih radova na području Grada Makarske i u 2021. biti od 1.svibnja  do 30. rujna, a u tekstu odluke bit će detaljno precizirani radovi na koje se odnosi zabrana što dosad nije bio slučaj.

Naime, prihvaćen je amandman gradskog vijećnika HDZ-a Marka Raosa kojim se točno preciziraju radovi koji su zabranjeni: priprema terena za izgradnju, rušenje i obijanje, obijanje žbuka i obloga, svi pripremni radovi na gradilištu, zemljani radovi (široki iskop, iskop u rovovima i temeljima), tesarski radovi (izrada svih vrsta oplata za temelje, zidove, stropove, nosive grede), nabava i postavljanje armature u konstrukciju, betonski radovi, svi zidarski radovi sa žbukanjem zidova(vanjskih i unutarnjih) te šliceva za instalacije, instalaterski radovi (elektroradovi, vodoinstalaterski radovi, plinski radovi itd), kamenarski radovi i keramičarski radovi, svi radovi osim soboslikarskih i podopologačkih radova(tepisoni, parketi, laminati…) unutar postojećeg objekta – objavljeno je na službenim stranicama Grada Makarske.

M.D. / foto MD

- Oglas -