Petak, 1 prosinca, 2023
NaslovnicaAKTUALNOGradonačelnik Paunović predlaže podizanje plaće samom sebi: evo zašto će poteštat moći...

Gradonačelnik Paunović predlaže podizanje plaće samom sebi: evo zašto će poteštat moći primati 20-ak tisuća kuna

Na sjednici Gradskog vijeća jedna od točaka bit će Zaključak o utvrđivanju prijedloga plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika grada Makarska. Ako smo dobro izračunali, makarski gradonačelnik bi mogao, uza sve promjene koje se predlažu, i ukoliko se odluka usvoji, ubuduće primati plaću oko 20 tisuća kuna. Računica je vrlo jednostavna. Osnovica se više ne računa po starom, kada je iznosila jednako za službenike i namještenike. U obrazloženju odluke se navodi kako će se ubuduće primjenjivati osnovica za državne službenike. Ona iznosi cca 6000 kuna. Osnovica po odlukama sve od 2013. nadalje, uključujući i lanjski kolektivni ugovor za zaposlene donesen u mandatu Jure Brkana, računa se po istoj osnovi kao i za službenike. U navedenom je dokumentu dogovoreno 4600 kuna bruto. Ranije je bilo i manje.

Sad ćemo dakle 6000 kuna pomnožiti s novim, povećanim koeficijentom. Umjesto dosadašnjih 4,44 koeficijent za gradonačelnika, naime, sad iznosi čak 5,2. Umnožak bruto daje preko 31 tisuću kuna, što bi neto, prema kalkulatoru za izračun plaće, bilo od 20 tisuća do 22 tisuće, ovisno o faktorima poput broja djece i slično.

Ne znamo kolika je gradonačelniku trenutno plaća, ali znamo da je bivši gradonačelnik u sredini mandata komunicirao cifru od oko 13 tisuća kuna, kolika bi trenutno (u sličnoj razini) mogla biti i Paunovićeva. Koeficijent je postavljen još u vrijeme mandata Marka Ožića Bebeka 2011.godine i koliko smo proučili materijale, nije se mijenjao od tada. Osnovica se mijenjala, s tim da se 2011. uzimala osnovica državnih službenika, da bi se kasnije 2013.godine, kako smo utvrdili, osnovica namještenika izjednačila s osnovicom službenika. U obrazloženju se navodi kako se osnovica smanjivala.

Evo, uostalom, što je sve navedeno u obrazloženju odluke…

– Obzirom da se dužnosnička osnovica koja se koristi za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika od 2011. godine do danas tri puta mijenjala (smanjivana), a koeficijenti su ostali isti, bilo je nužno donijeti novu Odluku. Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika Vlada Republike Hrvatske utvrđuje osnovicu plaće dužnosnika i na taj dio predstavničko tijelo ne može djelovati.

Ministarstvo uprave – Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu izradila je uputu o postupanju u svezi s pravima lokalnih dužnosnika, te naložila svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da svoje opće akte usklade s uputom.

U uputi Ministarstva uprave zauzet je stav da dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno, imaju isključivo prava koja proizlaze iz prava tih osoba izabranih na dužnost u jedinici lokalne samouprave temeljem rezultata provedenih izbora, a ne prava iz službeničkog statusa. Dužnosnici imaju pravo na plaću i staž osiguranja, ostvaruju prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (putnih i drugih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti, troškova prijevoza, dnevnica za službena putovanja), te još neka prava u svezi s obavljanjem dužnosti (npr. korištenje službenog automobila). Na lokalne dužnosnike ne primjenjuju se niti prava iz kolektivnih ugovora koja se primjenjuju na lokalne službenike niti odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. S tim u svezi, izričito je navedeno da dužnosnici nemaju pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, na plaćeni ili neplaćeni dopust, regres, jubilarnu nagradu, otpremninu, dodatke na plaću (izuzev uvećanja za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a ukupno najviše za 20%), kao niti druga prava koja ostvaruju lokalni službenici temeljem svog službeničkog statusa, navodi se u obrazloženju.

Istina je da je logično da se ne primjenjuju ista pravila na službenike i namještenike, što obrazlaže usklađivanje osnovice dužnosnika s osnovicom državnog službenika.

No sve to skupa nema veze s povećanjem koeficijenta. Bez povećanja koeficijenta bi neto plaća iznosila oko 15 tisuća kuna, no to je po svemu sudeći, po mišljenju gradske vlasti, neadekvatna cifra za dužnosnika grada veličine Makarske, pa je brojka uvećana za dodatnih 0,8.

Inače, za obračun plaće zamjenika gradonačelnika primjenjuje se koeficijent 4,4, koji je u razini dosadašnjeg koeficijenta gradonačelnika. Trenutno iznosi 3,77.

O prijedlogu odluke će se glasati na Gradskom vijeću 27.svibnja. Kolike su plaće, odnosno koeficijenti u drugim gradovima, i gdje je tu Makarska, tema je pak za drugi članak.

Ivona Ćirak /foto M.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • o b r a z l o ž e nj e –

Pravna osnova

 

- Oglas -