Srijeda, 29 studenoga, 2023
NaslovnicaRIVIJERAGradacGRADAC Općina kupuje zemlju za POS-ove stanove, traži se prikladna parcela

GRADAC Općina kupuje zemlju za POS-ove stanove, traži se prikladna parcela

Općina Gradac objavila je javni poziv vlasnicima građevinskih zemljišta na području k.o. Gradac, dio k.o. Brist (istočno od ulaza u naselje Gradac) i k.o. Drvenik koji su zainteresirani za prodaju nekretnina radi izgradnje stambenih zgrada za demografsku obnovu.
Građevinsko zemljište mora imati pristupni put, te mora biti minimalne veličine 750 m2.
Zaprimljeni iskaz interesa za prodaju nekretnine smatra se ponudom za prodaju nekretnine.
Povjerenstvo će uzeti u razmatranje i ponude zemljišta koje se nalaze u negrađevnom području ali koje su na rubnom dijelu građevinskog područja te imaju kolni pristup u slučaju da se na ovaj poziv ne ponude zemljišta koja se nalaze u građevinskom području
Nakon što Povjerenstvo sastavi zapisnik sa popisom prihvatljivih nekretnina sa fotografijama dostavlja ga općinskom načelniku koji predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o kupnji nekretnine. U slučaju da Općinsko vijeće donese Odluku o kupnji nekretnine s ponuditeljem će se sklopiti predugovor o kupnji nekretnine.
M.D./foto M.D.
- Oglas -