Nedjelja, 10 prosinca, 2023
NaslovnicaMAKARSKAGRAD MAKARSKA U godini dana raspisan natječaj za 11 radnih mjesta

GRAD MAKARSKA U godini dana raspisan natječaj za 11 radnih mjesta

Iz dvaju polugodišnjih izvješća gradonačelnika za period srpanj-prosinac 2022. i siječanj-lipanj 2023. godine, u dijelu gdje se govori o radnim odnosima, može se zaključiti kako je u razdoblju od 12 mjeseci raspisan natječaj za čak 11 radnih mjesta. Tu se ne ubraja zapošljavanje sezonaca na parkingu, kojih se svake godine dodatno angažira četvoro, nego se uglavnom radi o zapošljavanju na neodređeno.

Naime, u drugoj polovici prošle godine tražilo se pet službenika u Upravni odjel za razvoj grada, od čega troje na neodređeno vrijeme. Viši stručni suradnik za urbanizam i prostorno uređenje zaposlen je na 12 mjeseci, a savjetnik za krajobraznu arhitekturu na određeno. Na neodređeno su se tražili viši savjetnik za geodeziju, te dvoje viših stručnih suradnika za urbanizam i prostorno uređenje. Trenutno je ovo, inače, najbrojniji odjel s 15 zaposlenih.

U Upravnom odjelu za opće poslove i imovinu Grada raspisan je natječaj za dva radna mjesta, i to na neodređeno. Riječ je o višem stručnom suradniku za statističku analitiku te višem stručnom suradniku za arhiv. Za statističku analitiku se nitko nije javio pa je natječaj poništen.

U isto vrijeme, zaključen je radni odnos na određeno za ukupno 4 službenika i namještenika Grada Makarske koji su novom sistematizacijom proglašeni viškom. U jednom slučaju bio je sporazumni premještaj u trgovačko društvo u vlasništvu Grada Makarske, a u ostala tri slučaja zbog isteka roka raspolaganja po sili zakona, navode u izvješću.

U prvoj pak polovici 2023. godine raspisani su natječaji za pet radnih mjesta. S obzirom da to radno mjesto nije popunjeno jer se nitko nije javio, još je dvaput išao natječaj za stručnog suradnika zaduženog za statistiku analitiku te je na koncu ovo radno mjesto ipak popunjeno. Od toga tri radna mjesta predviđena sistematizacijom su u Upravnom odjelu za opće poslove i imovinu grada, a ostala dva u Upravnom odjelu za razvoj na određeno vrijeme. Zaključen je radni odnos za četvoro službenika.

U izvješću se navodi i da su pripremljene pojedinačne odluke o imenovanju voditelja projektnih timova za ukupno 77 projekata Grada Makarske.

– Za potrebe vođenja upravnih sporova proizašlih iz radnih odnosa u izvještajnom razdoblju redovno su dostavljana Upravnom sudu u Splitu potrebna očitovanja, tražena dokumentacija iz upravnih postupaka koji su prethodili upravnim sporovima i ostalo zatraženo od strane Upravnog odjela za opće poslove i imovinu Grada, stoji na kraju izvješća za prvu polovicu ove godine.

Ivona Ćirak /foto M.D.

 

- Oglas -