Srijeda, 22 svibnja, 2024
NaslovnicaVIJESTIDalmacijaBRELA Općina donijela Pravilnik o dodjeli grobnih mjesta

BRELA Općina donijela Pravilnik o dodjeli grobnih mjesta

Općina Brela donijela je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje na korištenje grobnog mjesta na mjesnim grobljima na području općine Brela.

Podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo za dobivanje na korištenje grobnog mjesta obvezan je platiti predujam u iznosu od 50% ukupne cijene grobnog mjesta u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu na listu reda prvenstva.

Broj godina prebivališta na području općine Brela, kao kriterij za davanje na korištenje grobnog mjesta, određuje se na način da se svaka godina prebivališta podnositelja zahtjeva boduje s jednim bodom, bez obzira na broj mjeseci prebivališta
u godini.
Podnositelji zahtjeva te članovi njihove uže obitelji (bračni drug i potomci) koji nemaju grobno mjesto na području općine Brela boduju sa sa 40 bodova.
Na temelju ostvarenog broja bodova utvrđuje se lista reda
prvenstva.

Javni poziv raspisuje načelnik i objavljuje ga na oglasnoj ploči i web stranici Općine Brela te oglasnoj ploči upravitelja groblja.

M.D./foto M.D.

- Oglas -