Četvrtak, 29 veljače, 2024
NaslovnicaAKTUALNOArhitekt Murtić je zamislio makarsku rivu kao mediteranski vrt bez prometa. Sad...

Arhitekt Murtić je zamislio makarsku rivu kao mediteranski vrt bez prometa. Sad treba to pretočiti u projektnu dokumentaciju

Grad Makarska je očito bio vrijedan oko javne nabave jer je u prosincu, osim uređenja ulica iznad Lištuna i narudžbe dokumentacije za dogradnju škole na Zelenki, “lansiran” još jedan projekt koji mora proći ovu proceduru, a mi smo opet prvi koji izvještavamo o tome. Konkretno je riječ o izradi kompletne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju gradske rive, a javna nabava je pokrenuta jučer.

Prvi korak bio je lani s raspisivanjem arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Izabran je rad EMUR studija (Marko Murtić, sin poznatog slikara Ede Murtića, op.a.) koji je propitao i mogućnost zatvaranja rive, procijenivši to najvažnijim elementom projekta. Međutim, prije no se steknu uvjeti za priču sa zatvaranjem rive, koja je još uvijek daleka, trebalo je riješiti pitanje dizajnerskog rješenja urbane i komunalne opreme.

Stoga je u travnju od Murtića naručena projektna dokumentacija za taj obvezni dio, kako bi se konačno definiralo kako će izgledati tende, klupe, suncobrani…Nije poznato je li ovaj posao završen, no nije prezentiran javnosti. I dok je ovaj dio naručen od prvonagrađenog Murtića, što i jest nekakva praksa, za anketni dio ipak ide klasična javna nabava, s tim da je izradu dokumentacije potrebno prilagoditi radu EMUR studija.

Vrlo je zanimljivo vidjeti koji su važni elementi nove rive koje arhitekti trebaju imati kao orijentir pa vam donosimo najvažnije detalje.

Primjerice, zapadni dio luke od pumpne stanice „INA“ do trajektnog pristaništa treba predvidjeti za ribolovnu i komercijalnu namjenu sa svom potrebnom infrastrukturom i sadržajima, a dodatni gat za trajektno pristanište u smjeru okomito na operativnu obalu sa svom potrebnom infrastrukturom i sadržajima (vez trajekta predvidjeti na istočnoj strani mula/gata) i funkcionalnim prostorom predviđenim za ukrcaj/iskrcaj vozila i putnika.

Dio operativne obale od trajektnog pristaništa do „Velikog mula“ treba predvidjeti u komercijalne svrhe kao privezište za velike jahte i ostale motorne brodove, dok bi zapadni dio „Velikog mula“ trebalo predvidjeti za privez turističkih brodova koji rade dnevne izlete sa svom potrebnom infrastrukturom i sadržajima (predvidjeti mogućnost rekonstrukcije i dogradnje „Velikog mula“ ukoliko to bude neophodno za zadovoljenje potreba privezišta).

Na „Velikom mulu“ treba predvidjeti svjetionik sa kontroliranim izvorom svjetla koji označava slobodan put u luku uz svjetionik vidikovac s kojeg se pruža pogled na cijelu luku i rivu, na koji se penje rampom, a spušta stepenicama. Na dijelu pak od istočne strane „Velikog mula“ do hotela „Porin“ nužno je predvidjeti u komercijalne svrhe sa svom potrebnom infrastrukturom i sadržajima.

Dio lučkog akvatorija od hotela „Porin“ do polovine istočnog dijela operativne obale (prema lukobranu) treba predvidjeti za pontonsko privezište jedrilica i motornih brodova, te za ostale nautičke djelatnosti sa svom potrebnom infrastrukturom i sadržajima. Navedeni su i konkretni detalji što sve treba sadržavati operativna obala.

Poseban naglasak stavljen je na odvodnju koja mora biti riješena kvalitetno.

Što se tiče dijela između operativne obale i prometnice, istaknuto je da je dobro što više reciklirati postojeća opločenja. Predložena je demontaža, čišćenje i ponovno postavljanje ali u potpuno drugačijem oblikovanju partera uz dodavanje novog popločenja.

Važno je i postići intenzitet kretanja između dvije intenzivne zelene zone koje Makarska riva spaja: sa sjeverne strane „Peškere“ i sportsko-rekeativnog centra i marine sa južne strane rive. Cijeli prostor rive, kako navode u opisu, postaje jedinstveni mediteranski urbani vrt.

Zelenilo predlažu upotrijebiti kao motiv cijelog prostora i dodavanjem drugog sloja napraviti otoke mediteranskog bilja sa postojećim drvoredima palmi i murvi kao light motivom Makarske. Niti jedno stablo ne devastirati ili posjeći, ističu dalje, izuzev eventualne zamjene stabla kojem je vijek zbog bolesti na izmaku.

Nadalje se navodi kao važan element formiranje zone zadržavanja i sadržaja (ugostiteljski sadržaji, prostori okupljanja – sjedenje, na javnim površinama, prostor za igru – karte, prostor za spontano pjevanje, „Palmeria“ sa sjeverne i sa juzne strane su krajnje točke zahvata).

Pozicija prostora benzinske pumpe se ne mijenja, ali dobiva prostranu nadstrešnicu koja štiti korisnike od sunca, a prostor čekanja trajekta dodatno dobiva nadstrešnicu i prostor za čekanje na otvorenom uz sam taj prostor nalazi se i novo postavljen objekt Jadrolinije za prodaju karata. Pripremljen je prostor za prodaju izletničkih tura – veliki gat koji je namijenjen pristajanju većih izletničkih brodova. Kako navode u opisu, gat je dodatno oplemenjen izgradnjom gradskog svjetionika – koji uz svrhu pomorskog svjetla postaje i javni vidikovac dobrodošlice sa pogledom na cijelu luku.

Rivu gradska vlast, sukladno rješenju EMUR studija, teži pretvoriti iz prometne i parkirališne zone u prostor kretanja i druženja. Parternim tremanom prometnice i čitavog partera treba se postići mimikrija prometnice koja bi postala pješačka zona tokom
ljetnih mjeseci, dok se izvan sezone ostavlja mogućnost prometa za motorna vozila.

U ljetnoj sezoni prometnica bi postala pješačka zona s posebnim režimom otvaranja za dostavu i eventulno potrebne javne službe: vatrogasci, hitna pomoć, komunalne službe. Omogućena su posebna ugibališna mjesta za dostavu.

Čitav projekt je zamišljen kao cjelina koja povezuje sve postojeće slojeve urbanizma i arhitekture, a može se ostvarivati fazno tokom određenog perioda, najviše zbog financijskih razloga, stoji pri kraju.

Kad bi se mogao očekivati “kamen temeljac” nove rive, to za sada možemo samo nagađati, jer radi se o velikom financijskom zalogaju koji nije jedini takvog volumena i zahtjevnosti trenutne  “to do” liste gradske vlasti.

Ivona Ćirak /foto O.Franić

- Oglas -