Srijeda, 28 veljače, 2024
NaslovnicaAKTUALNONOVA KONCESIJA ISPRED DALMACIJE Imperial Riviera poslala pismo inicijative: traže se plutajući...

NOVA KONCESIJA ISPRED DALMACIJE Imperial Riviera poslala pismo inicijative: traže se plutajući pontoni s baldehinima, tri šanka, brojni vodeni rekviziti…

Upravni odjel za turizam i pomorstvo raspisao je natječaj za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja privezišta i plaže ispred hotela Dalmaciju, a radi se o 4373 m2 konpenog dijela te 7537 m2 morskog dijela koncesije.

Koncesija je dosta detaljna i ukazuje na jasan plan, a obuhvaća iznajmljivanje suncobrana (45 komada), ležaljki (95 komada), 3 šanka (svaki do 15 m2), terasu do 328 m2, 5 pedalina, 3 glisera i 3 jetskija…

Nadalje se spominju dva plutajuća pontona s baldehinima po 32 kvadrata, koji bi se micali kada završi sezona. Također se navodi 25 baldehina, 10 sup daski, 8 kajaka, te tri štanda. Prvi je za prodaju sportskih usluga i aktivnosti, drugi za najam vodenih rekvizita, te treći za prodaju trgovačke konfekcijske robe. Spominju se čak i vodeni bicikl.

Predviđeno trajanje koncesije je deset godina. Moguće je i sklapanje ugovora o podkoncesiji. Nakon što stručno povjerenstvo za koncesije ocijeni ponude, davatelj koncesije donosi odluku na županijskoj skupštini.

Pismo inicijative uputilo je, inače, još na proljeće društvo Imperial Riviera i prema Gradu, a u pismo je zatražena mogućnost postavljanja tri šanka te dva plutajuća pontona s baldehinima ukupne površine 32 m2. Gradonačelnik Zoran Paunović dao je pozitivno mišljenje za koncesiju te navedene gospodarske djelatnosti. Iskazano je i mišljenje da koncesionar može ishoditi uporabnu dozvolu. Pozitivno su se očitovala i druga javnopravna tijela poput konzervatora ili pak ministarstava.

Član uprave Imperial Riviera u izjavi društva je naveo kako imaju postojeći ugovor o koncesiji iz 2015.godine te dodatke iz 2018., 2020. i 2021.godine, te kako se odriču koncesije tražeći nove koncesije na razdoblje od 15 godina. Pismo namjere je poslano koncem ožujka.

Nova koncesija s raznolikim sadržajima, šarolikom ponudom vodenih rekvizita i povećanjem broja šankova te artikala poput baldehina uklapa se u predstavljenu politiku upravljanja preuređenim i modernim hotelom Dalmacija PLACESHOTEL by Valamar.

Natječaj je raspisan prije desetak dana.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -