Utorak, 25 lipnja, 2024
NaslovnicaMOZAIKIZDAŠNI POTICAJI ZA NOVOROĐENE BEBE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI Osigurano 3,8 milijuna kuna

IZDAŠNI POTICAJI ZA NOVOROĐENE BEBE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI Osigurano 3,8 milijuna kuna

Splitsko-dalmatinska županija i ove godine nastavlja s izdašnim poticajima za novorođene bebe, koje se mogu ostvariti u iznosu do 77 tisuća kuna, jednako kao i u posljednje tri godine, od kako je ta mjera donesena. Visina naknade, kao što je bilo i do sada, ovisi o stupnju razvijenosti grada ili općine unutar Županije – piše Dalmacija danas.

U ovoj je godini za tu mjeru osigurano 3,8 milijuna kuna u proračunu. Kao druga bitna demografska stavka u proračunu jest projekt Tu je tvoj dom. U veljači će biti potpisani novi ugovori kroz koji Županija sufinancira kupnju ili gradnju stambenih objekata u ruralnim područjima.

Kako stoji i u ovogodišnjoj županovoj odluci, gradovi i općine, ovisno o razvijenosti, podijeljeni su u pet grupa, a ovisno u kojoj su grupi, ovisi i visina naknade za bebe. U prvu grupu ušli su gradovi Vrlika i Vis, te općine Sućuraj, Prgomet, Lokvičići, Zagvozd, Lećevica, Primorski Dolac, Nerežišća, Lovreć, Selca, Šestanovac, Gradac, Cista Provo i Runovići. U toj najmanje razvijenoj grupi su i najveće naknade.

Za prvo dijete se tako može dobiti u prvoj godini dvije tisuće kuna, za drugo tri tisuće, treće šest tisuća, ali i pet tisuća u drugoj i 3,5 tisuće u trećoj godini života djeteta, nadalje, za četvrto u prvoj godini 7.500, ondosno 5.250 u drugoj i u trećoj godini 3.750 kuna, za peto dijete 10.000 u prvoj godini, 8.000 u drugoj i 5.000 kuna u trećoj godini djetetova života.

Za šesto dijete Županija isplaćuje 15.000 u prvoj godini, 10.500 u drugoj te 7.500 u trećoj, za sedmo dijete 25.000 kuna u prvoj godini, 12.500 u drugoj i u trećoj godini 7.500 kuna, za osmo dijete 40.000 kuna u prvoj godini, 20.000 u drugoj i 12.000 u trećoj godini djetetova života, za deveto dijete 50.000, pa 15.000 te 10.000,a za deseto i svako sljedeće u prvoj godini 50.000 kuna, u drugoj 15.000 i trećoj 12.000.

U 2. grupu spadaju gradovi Stari Grad i Komiža te općine Zadvarje, Podgora, Pučišća, Zmijavci, Dicmo, Hrvace, Muć, Proložac, Marina, Seget, Podbablje i Otok. U ovoj grupi roditelji za prvo dijete dobivaju 1.000 kuna, drugo dijete 1.500, za treće dijete 2.500, četvrto dijete 4.000, peto dijete 7.500, šesto dijete 12.000kuna, sedmo dijete 20.000 kuna, osmo dijete 30.000, deveto dijete 45.000 te za deseto i svako sljedeće 50.000 kuna.

U 3. grupu spadaju gradovi Vrgorac, Omiš, Trilj i Sinj te općine Jelsa, Baška Voda i Milna. U ovoj grupi roditelji dobivaju naknadu prvo dijete 800 kuna, drugo dijete 1.000, treće dijete 2.000, četvrto dijete 3.000, peto dijete 4.000, šesto dijete 7.500, sedmo dijete 12.000, osmo dijete 30.000, deveto dijete 45.000 kuna te deseto i više 50.000.

U 4. grupu spadaju Grad Imotski te općine Brela, Šolta, Postira, Bol, Dugopolje, Dugi Rat i Klis. U ovoj grupi roditelji dobivaju za prvo dijete 700, drugo dijete 800, treće dijete 1.000 kuna, četvrto dijete 1.500, peto dijete 3.000, šesto dijete 7.500, sedmo dijete 10.000, osmo dijete 15.000, deveto dijete 17.000 te za deseto i svako sljedeće 25.000 kuna.

U 5. grupu spadaju gradovi Trogir, Hvar, Supetar, Makarska, Solin, Kaštela i Split te općine Sutivan, Tučepi, Okrug i Podstrana. U toj najrazvijenoj grupi gradova i općina, za prvo dijete se dobiva naknada od 500 kuna, drugo dijete 600, treće dijete 700, četvrto dijete 800, peto dijete 1.000 kuna, šesto dijete 3.000, sedmo dijete 6.000, osmo dijete 10.000, deveto dijete 12.000 te za deseto i više 15.000 kuna. Maksimalni iznos trogodišnje potpore može iznositi do 77.000 kuna.

Inače, uz naknade same Županije, velik dio gradova i općina unutar SDŽ dodatno daje naknade roditeljima novorođenih beba.

Uz ovu mjeru donesenu 2017. godine, Splitsko-dalmatinska županija lani je donijela još jednu zapaženu demografsku mjeru kroz projekt Tu je tvoj dom.

Taj se projekt, rekao je nedavno župan Blaženko Boban, nastavlja najmanje još dvije godine, jer se njime nastoji ravnomjerno pokriti sve dijelove županije. Zato će i svi koji su već lani zadovoljili kriterije i uvjete natječaja, a nisu dobili sredstva, dobiti ove godine. Do 1. studenoga 2019. godine na natječaj se javila 381 obitelj. U okviru raspoloživih proračunskih sredstava za 2019. u iznosu od 7.800.000 kuna Županija je odabrala 76 prijavljenih obitelji s ukupno 177 djece.

Još 22 ugovora su spremna za potpisivanje već u veljači, a nakon toga će se raspisati i novi natječaj za ovu godinu. Vrijednost pojedinačnih potpora je od 40 do 120 tisuća kuna nepovratnih sredstava – donosi Dalmacija danas.

M. D. / ilustracija Pixabay

- Oglas -