Srijeda, 28 veljače, 2024
NaslovnicaMAKARSKAU PONEDJELJAK ZASJEDA GRADSKO VIJEĆE Raspravljat će se i o prijedlogu Proračuna...

U PONEDJELJAK ZASJEDA GRADSKO VIJEĆE Raspravljat će se i o prijedlogu Proračuna Grada Makarske za 2020.godinu

U ponedjeljak 23. prosinca, s početkom u 10 sati, u gradskoj vijećnici održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća. Nakon izvješća sa 3. sjednice Mandatnog povjerenstva, vijećnici će raspravljati o zapisniku sa prethodne sjednice te nizu financijskih točaka: izmjeni odluke o korištenju sredstava komunalne naknade u 2019. godini za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog i školskog sadržaja, te javne građevine kulturne namjene, II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu, odluci o korištenju sredstava komunalne naknade u 2020. godini, programu utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu, proračunu Grada Makarske za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu te odluci o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske za 2020. godinu, odluka o komunalnoj djelatnosti koja se obavlja na temelju pisanog ugovora, odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, odluka o suglasnosti za otkup zemljišta u dijelu trase Zadarske ulice, te spojne prometnice između Zadarske i Ulice požare u Makarskoj, odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a ugostiteljsko turističke zone Makarska – Zapad 1, projektno rješenje prometnice – nastavak Kotiške ulice do spoja sa raskrižjem D8 i davanje suglasnosti gradonačelniku na potpis ugovora sa HEP-om radi zamjene zemljišta u svrhu provedbe zahvata te ponuda za pravo prvokupa bivše upravne zgrade društva Vodovod d.o.o. Makarska sa pripadajućim zemljištem.

Vijećnici će raspravljati i o Planu i programu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske za 2020. godinu te sustavu civilne zaštite Grada Makarske: smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020.-2024., analizi stanja u 2019. godini te planu razvoja za 2020. godinu i financijskom planu za razdoblje 2020.-2022. sustava civilne zaštite na području grada Makarske.
izvor: www.makarska.hr

- Oglas -