Petak, 19 travnja, 2024
NaslovnicaRIVIJERABaška VodaPROTIV POŽARA Općina Baška Voda ustrojila motriteljsko-dojavnu službu za 24-satni nadzor

PROTIV POŽARA Općina Baška Voda ustrojila motriteljsko-dojavnu službu za 24-satni nadzor

Općina Baška Voda je proteklog tjedna donijela Plan motriteljsko-dojavne službe koja se ustrojava s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru, i to u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2024. godine. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih
izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.

Motrenje i dojavljivanje provode Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška Voda, Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara, te ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarija Makarska.

Služba se provodi osmatranjem iz prostorija DVD Baška Voda, koje obavljaju dežurni
vatrogasci, a služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara i osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara.

U razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 00,00 do 24,00 sata.

Dio plana su i ophodnje koje se obavljaju za vrijeme visokog rizika od požara.

M.D./foto M.D.

- Oglas -