Nedjelja, 10 prosinca, 2023
NaslovnicaMAKARSKAMAKARSKA Objavljene lokacije i raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta do kraja godine

MAKARSKA Objavljene lokacije i raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta do kraja godine

Grad Makarska objavio je lokacije i raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta za razdoblje od 26.rujna do 31.prosinca ove godine.

Makarski komunalac d.o.o. i Grad Makarska apeliraju na građane da mobilno reciklažno dvorište koriste odgovorno, poštujući pravila razvrstavanja otpada, na način da odlažu otpad na odgovarajuće mjesto. Građani se također mole da u spremnike ne ubacuju otpad koji nije namijenjen za mobilno reciklažno dvorište već da, ako imaju isti, kontaktiraju Makarski komunalac d.o.o. koji će im dostaviti informaciju o daljnjem postupanju s tim vrstama otpada – poručuju iz Grada.

-Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva, a namijenjen je za korištenje fizičkim osobama. Kroz mobilno reciklažno dvorište može se odvojeno odložit plastična ambalaža, staklena ambalaža, metalna ambalaža, papirnata i kartonska ambalaža, plastika, baterije, akumulatori, lijekovi, tekstili, obuća, tiskarski toneri, manja EE oprema, fluorescentne cijevi, boje (u zatvorenim posudama).

Centar (parking Osejava): 26.09.2023. – 30.09.2023
Zelenka (parking pored O.Š. oca Petra Perice): 30.09.2023. – 3.10.2023.
Dugiš (pored kružnog toka): 3.10.2023. – 6.10.2023.
Veliko Brdo: 06.10.2023. – 10.10.2023.

Gorinka (pokraj vrtića Zvončica): 10.10.2023. – 13.10.2023.
Ratac (pokraj hotela Dalmacija): 13.10.2023. – 17.10.2023.
Makar: 17.10.2023. – 20.10.2023.

Centar: 14.11.2023. – 17.11.2023
Zelenka: 17.11.2023. – 21.11.2023.
Dugiš: 21.11.2023. – 24.11.2023.
Veliko Brdo: 24.11.2023. – 28.11.2023.

Gorinka: 28.11.2023. – 01.12.2023.
Ratac: 01.12.2023. – 05.12.2023.
Makar: 05.12.2023. – 08.12.2023.

- Oglas -